Můžete mě klidně nazvat levičákem, ale jako výchozí paradigma svých politických cílů rád používám Základní nepodmíněný příjem, tedy myšlenku, kterou již před více než 50 lety obhajoval “pravičák” Milton Friedman. Je to dostatečně originální tématický pramen pro mnoho dalších témat, neboť ruku v ruce se zaváděním ZNP se otevírají možnosti řešit také následující:

  • chudoba a pracující chudoba, hodnota dobrovolné práce…
  • propojení práce se vzděláváním, rodinným životem, dárcovstvím….
  • sociální nespravedlnost, klientelismus, obchod s chudobou, exekuce…
  • důstojný život pro všechny, sociální bydlení, ekonomika limitů apod.…

ZNP však nikdy nevyřeší veškeré problémy, které v sociální oblasti jsou a budou. Dokonce jako systém není ani teoreticky natolik dopracován a otestován, aby mohl být od zítřka zaváděn do praxe. Oponenti tvrdí, že ještě po dlouhou dobu nebude proveditelný ani v nejvyspělejších ekonomikách světa. Mám na to sice jiný názor, ale soustředím se i na témata, která je potřeba řešit krátkodobě a střednědobě.

Je to zejména otázka potírání nespravedlnosti, diskriminace, stigmatizace, trestní politiky a restorativního přístupu při predelikventním, delikventním a kriminálním jednání.

Vzdělávání chápu jako klíčovou oblast sociálně ekonomického systému a součást socializačního kruhu:

rodinná výchova – sociální kontrola – sociální péče – sociální pomoc a terapie – sociální poradenství – vzdělávání a práce – občanský život – rodinná výchova

Dále je tu velmi aktuální otázka bydlení včetně sociálního bydlení a družstevního, resp. komunitního vlastnictví, sociálního a inovativního podnikání.

A nikoliv poslední téma je moje profese – sociální práce, která zahrnuje prakticky veškeré oblasti lidského života a mezilidských vztahů. Je propojena také s tématem kvalitního, dostupného a sociálně citlivého zdravotnictví pro všechny. Jako sociálně citlivé bych rád viděl nastavení infrastruktury a zdravotního systému vůči pacientům a lékařům, tak chování zdravotnického personálu a vlastně všech aktérů včetně pojišťoven, farmaceutů, médií i samotných pacientů a jejich blízkých. Zabývám se profesionálně pomáháním lidem se zdravotním i psychických postižením, včetně dětí s vážným chronickým onemocněním.

A propos, právě pracuji na studii o empatii, altruismu a filantropii jako zdrojích sociální politiky. Klíčovou otázkou této práce je “Smysl života”. Více si řekneme v kampani…

Filip