Hore

Filip Smoljak

Osobní portfolio

Projektový manažer v oblasti sociálních služeb, inovací a ochrany lidských práv

V roce 2008 vytvořil projekt Zrcadlová pomoc a založil organizaci Muži a ženy o.p.s., která dodnes nabízí zaměstnání desítkám lidí s nejrůznějšími zdravotními a sociálními hendikepy. Jedná se o práci při poskytování sociálních služeb jiným lidem s postižením, seniorům i rodinám s vážně nemocnými dětmi. Zrcadlová pomoc je tak jedinečnou registrovanou sociální službou s prvky komunitní, vzájemné pomoci. 
Rádi pomůžeme nebo zaměstnáme i vás: www.muziazeny.cz

Filip Smoljak také podporuje amatérské nevýdělečné divadelní soubory ze všech koutů Čech a Moravy, aby mohly hrát divadelní hry Smoljaka a Svěráka. Na svých cestách za desítkami malých amatérských divadel natočil několik rozhlasových reportáží pro seriál Cimrman žije! V minulosti se podílel na iniciativě usilující o bezplatné sledování divadelních her Járy Cimrmana na internetu, které se podařilo v kompromisní podobě prosadit. Také omezení pro amatérské soubory se již podařilo uvolnit. Dnes  mohou cimrmanovstí nadšenci hrát jednu inscenaci víc než pouze třikrát za život, jak tomu bylo z nařízení Zdeňka Svěráka do roku 2017.

Filip také usiluje o to, aby jeho otec Ladislav byl respektován jako autor režijní koncepce všech 15 divadelních her, které sepsali společně se Zdeňkem Svěrákem a které se dodnes hrají ve stejné režijní podobě. Bohužel ani po 50 letech nejsou tato práva některými provozovateli respektována, včetně Žižkovského divadla Járy Cimrmana a Filip jako jediný ze čtyř potomků Ladislava Smoljaka bojuje za jejich uznání. V roce 2020 se tento případ dostal již k Nejvyššímu soudu a několik stížností pro porušení práva na spravedlivý proces řeší i Ústavní soud České republiky. Součástí sporu je také legislativní paskvil autorského práva v ČR, která si jako jediná na světě vložila do zákona ustanovení o tom, že divadelní režisér je výkonný umělec. Filip Smoljak je tak nucen bojovat i s dogmaty a pokřivenou právní kulturou.

“Nemyslím si to, co čeští zákonodárci, že voda teče do kopce, ani to, že země je placatá a děti nosí čáp. Pohádky, mýty a pověry patří sice neodmyslitelně k tradiční české kultuře, ale nikoliv do právního řádu,” říká F.S. 

Bc. Filip Smoljak je kvalifikovaný sociální pracovník a manažer, který se zabývá poskytováním inovativních sociálních služeb a prosazováním lidských práv a rovných příležitostí. Po létech strávených u filmu, v divadle a v nelegálním uskupení Originální videojournál se několik let věnoval komerční a poté sociální reklamě, sociálním a osvětovým programům a inovacím v oblasti lidských práv. Dal jméno projektu Světluška na pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením (2001) a podílel se jako autor na její první filmové a televizní kampani. Ve společnosti Creative Bazar s.r.o., kterou vlastní společně s dokumentaristou Vojtěchem Kopeckým a která se jako první agentura v ČR začala specializovat na sociální marketing, vytvořil a vedl řadu vládních i nevládních projektů a osvětových kampaní: zcela první českou vládní kampaň proti domácímu násilí (2003), několik ročníků kampaně proti rasismu (2004 – 2006), projekty pro rovné příležitosti žen a mužů, guerillovou kampaň proti vykořisťování žen v prostituci, zdravotní kampaň pro prevenci rakoviny tlustého střeva, kampaň pro soutěž Obec přátelská rodině (2007 – 2009), nebo projekt na podporu podnikání znevýhodněných osob Jiná realita. Mezi osoby s určitým “postižením” počítá i některé politiky, které “podpořil” tzv. Dárky naruby (2010). Jako speciální poctu bývalému prezidentu Václavu Havlovi zorganizoval řetězový dárcovský projekt Danajský dar (2011 – 2014).

Pomohl finančně nebo dobrovolnou prací řadě neziskových organizací i konkrétních osob. Založil a vede neziskovou organizaci Muži a ženy o.p.s., která funguje na inovativním principu vzájemné, tzv. Zrcadlové pomoci mezi lidmi se zdravotním postižením. Tuto inovaci vytvořil společně s lektorkou sociálních služeb Janou Hrdou (1952 – 2014), která navzdory velmi těžkému zdravotnímu hendikepu a samostatné péči o své dvě děti vytvořila a prosadila systém osobní asistence v tehdejším Československu.

Finančně podporuje několik neziskových organizací a dobročinných projeků, mimo jiné ArsAnima, Člověk v tísni, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadace Via a řadu dalších. Projekt Zrcadlová pomoc podpořil v době před přidělením dotací na sociální služby od MPSV celkovou částkou přesahující 1,5 mil. Kč díky dědictví po svém zesnulém otci.

Studuje na Filosofické fakultě UK, kde v minulosti dokončil bakalářský program oboru sociální politika a sociální práce. Za předchozího režimu se neúspěšně hlásil na FAMU a několik let studoval technické obory na ČVUT a MFF UK. Ohniskem jeho zájmu je filosofie, teorie sociální práce, výzkum empatie a altruismu u dětí a lidí s mentálním postižením. Aktivně se věnuje indické hře carrom (bývalý mistr republiky) a výchově několika dětí.

“Jako žák a student jsem strávil ve škamnách více než 25 let a i po padesátce dál studuji. Jsem totiž přesvědčen, že dospělý člověk by se neměl přestat vzdělávat a vychovávat, aby neopouštěl tento svět jako staré nevychované děcko…”

Blog

2020
26 Jun

Můžete mě klidně nazvat levičákem, ale jako výchozí paradigma svých politických cílů rád používám Základní nepodmíněný příjem, tedy myšlenku, kterou již před více než 50 lety obhajoval “pravičák” Milton Friedman. Je to dostatečně originální tématický pramen pro mnoho dalších témat, neboť[…]

11 Jun

V Praze dne 10. února 2016 Milý Zdeňku, mám skvělý nápad. Co kdybychom k blížícímu se 50. výročí vstupu Járy Cimrmana na divadelní prkna udělali něco nejen pro diváky, ale také pro NE-diváky. Hned vysvětlím, koho tím myslím. Jsou to[…]

4 Jun

„Chtěla bych, aby nás měl náš pan učitel rád a aby se rodiče nehádali.“1) Zvýšení respektu, podpora a ochrana pomáhajících profesionálů, dobrovolníků a pečujících o své blízké.Legislativa – systém – osvěta (vlastní příklad) „Na světě je jen jedna skutečně podstatná[…]

3 Mar

Aneb Jen si to sem odložím bez komentáře Agentura Echo Václav Kotek Řehořova 5, Praha 3           Zjistili jsme, že v televizní reklamě na pivo Gambrinus použil výrobce názvu našeho společného filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, aniž bychom byli požádáni o[…]

12 Jan

První slovo 126 Žantovský a Žantovský Schválně jsem si se psaním Prvního slova počkal, ale asi jsem to trochu přehnal. Vždyť pozítří by už mělo vyjít další, 127. první slovo! Ale to víte… kdo chce dnes být v novinách aktuální[…]

9 Jan

Právě jsme s tátou uspěli ve sporu s DBP, s.r.o. (Divadlem Bolka Polívky), avšak nikoliv ve věci samotné, tedy v boji za uznání autorských práv mého otce jako režiséra, ale s námitkou podjatosti soudce. Vrchní soud v Olomouci totiž rozhodl o návrhu na[…]

2019
9 May

31. srpna 2017První malý úspěch potomka Ladislava Smoljaka proti parazitnímu jednání autorskoprávní lobby. Supraphon totiž v roce 2016 vydal památeční kolekci 15 vinylových desek v ceně 5.000 korun za kus v nákladu cca 1.000 ks. Z obratu 5 milionů korun však nevyplatil nositeli autorských a[…]

29 Apr

Starosta, Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 3 k rukám všech zastupitelů ÚMČ Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9 Praha 3-Žižkov V Praze dne 19. 3. 2019 Vážený pane starosto, vážená Rado, vážené a milé zastupitelky, vážení a milí zastupitelé! Na mimořádné schůzi Zastupitelstva[…]

25 Feb

Zastupitelstvo Městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9 Praha 3-Žižkov V Praze dne 24. 2. 2019 I. Trestní oznámení podané radním MČ Prahy 3 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé Městské části Praha 3, dle informací od členů Rady jeden z nich podal v loňském[…]

3 Feb

Ovšem, máte pravdu. Nejedná se o to velké historické Národní divadlo v Praze. Mám na mysli malé, ale také trochu historické Národní divadlo ve Znojmě. Ono je to jmenovitě nikoli Národní, ale Městské divadlo Znojmo, abychom byli přesní. Jenže se[…]

Spolupracuji

Obecně prospěšná společnost Muži a ženy poskytuje osobní asistenci lidem se zdravotním postižením a seniorům. Jejími pracovníky jsou také lidé se zdravotním postižením, proto se jedná o určitou formu vzájemné, Zrcadlové pomoci. Společnost jsem založil a finačně dlouhodobě podporuji.

Nadace Via byla příjemcem mého finančního daru vypláceného z výtěžku 1/8 majetkových autorských práv k dílu Járy Cimrmana v roce 2016.

Sponzoruji Českou carromovou asociaci, která byla v červenci 2016 pořadatelem mistrovství Evropy v indické hře carrom “EUROCUP PRAGUE”. Zúčastnili se desítky špičkových hráčů carromu z 10 evropských zemí i ti nejlepší z ČR včetně mojí maličkosti.

Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu spolupracuje se mnou a Nadací Via při podpoře svobodnější kultury. Společně jsme vedli kurz fundraisingu pro Mladé filantropy a zveřejnili petici “Vraťme Cimrmana národu”.

 

Fysis – φύσις

Zdeněk Kratochvíl, velký filosof, můj učitel a také jeden z kritiků stávající podoby autorského zákona.

Filosofická fakulta UK, aktuálně moje studijní působiště.

slunce

Nadační fond, který podporoval také Ladislav Smoljak a byl i jeho čestným předsedou. Také mně se v minulosti podařilo přispět Slunci na náročné poslání integrace znevýhodněných dětí.

Eva Kacanu, lektorka sociálních služeb, spoluautorka kurzu Zrcadlové pomoci, která společně s Janou Hrdou vyškolila řadu osobních asistentů se zdravotním postižením pro naši společnost Muži a ženy, o.p.s.

Kateřina Pincová, speciální pedagožka, dcera Jany Hrdé. S jejím laskavým svolením a pomocí pracujeme na založení Školy pomáhání Jany Hrdé.

 

Finančně podporuji psavce Jana Rejžka. Společně vydáváme na Facebooku První slovo a již jsme překonali první šedesátku týdenních sloupků.

Kontakt

Napište mi

fssss