spravedlnost zvítězí

Podporují mě

“Přeju si jako občan i universitní pedagog, aby Ti, jež učím, se dožili lepších, mravnějších politických poměrů, než jakých se momentálně dožívám já. Aby se dožili mravnější vlády, mravnějšího prezidenta, mravnějších zákonů i lepších, neúplatných kontrolorů politické moci. Právě proto si přeju, aby v Senátu jako demokratické pojistce, čelící možnému nástupu vlády jedné strany a jí přizpůsobených zákonů i médií, usedly skutečně nezávislé, neúplatné osobnosti, vyvázané ze všech partajních, mediálních i finančních mafií. Osobnosti nezkorumpované a nezkorumpovatelné – které už prakticky dokázaly svým altruismem, svou nezištnou pomocí druhým (většinou tzv. “obyčejným”, bezejmenným, žijícím a tvořícím stranou mediálního cirkusu). Takovou osobností, která při naplňování těchto ideálů – třeba na poli autorskoprávních sporů ve prospěch právě těch bezejmenných – nejautentičtěji nese tichou neústupnost, kritičnost i jemně podvratný humor svého otce, mého přítele Ladislava Smoljaka, je právě jeho syn Filip.  “Mít Filipa” (navzdory tomu, že toto úsloví popírá příjmení jednoho bývalého agenta StB v čele nejmenované strany) znamenalo odjakživa “být důvtipný”, “být nápaditý, inteligentní, vtipný”. A “mít Filipa v Senátu”? To znamená v tomto případě alespoň o jeden stupeň, o stupeň jednoho senátora, za něhož dám ruku do ohně, mít inteligentnější i horní komoru parlamentu. Komoru, která místo úzkých, žabomyších zájmů dávno provařených partají (odstrašujícím příkladem je “strana jednoho muže” – nemusím ani říkat kterého, tak je provařený) hájí zájmy občanů – zájmy tolik skloňované občanské společnosti. Mějte toto prosím na paměti, až budete přistupovat k volení urně…”

Prof. PhDr. Vladimír Just
divadelní historik, mediální kritik, esejista a univerzitní pedagog
23. června 2020

Pokud mě také chcete podpořit, napište mi! Rád sem Vaši glosu, hodnocení či poděkování také přidám.