spravedlnost zvítězí

O co usiluji

Ochrana chudých i bohatých před šikanou

Sociální práce a sociální politika nejsou nikdy levicové nebo pravicové. Potřebují je lidé chudí i bohatí, mladí i staří, nemocní i produktivní. Jsou to vědecké a také velmi praktické disciplíny. A také účinné nástroje k prosazování lidských práv pro všechny, neboť všichni jsme si rovni ve svobodě, důstojnosti a právech. V České republice je bohužel stále ještě poměrně silně zakonzervováno tzv. právo silnějšího, které se uplatňuje v celém systému sociální kontroly. Někteří mohou vše (například silné korporace, silné osobnosti z byznysu či kultury), jiní si nemohou dovolit proti násilí a deliktům druhých ani promluvit, ani bránit. Nemají na to buď fyzicky, psychicky, anebo finančně. Usiluji proto o reformu právního a justičního systému směrem k snažší vymahatelnosti lidských práv, zejména práva na soudní ochranu a spravedlivý proces. Trestní politika a kvalita orgánů činných v trestním řízení je na velmi nízké úrovni. To je potřeba změnit! Na ústavní práva je dále  navázána velká část dalších zákonů, které si říkají o radikální novelu.

Racionální doprava a více bytů nejen na Praze 9

Ze Senátu se příšerná dopravní situace na Praze 9 řeší velice obtížně. Morální autorita senátora, pokud jí tedy vůbec disponuje, je příležitostí vyvinout tlak na patřičné výkonné složky státu i města, aby konaly ve prospěch občanů. To se týká i dopravních a rezidenčních staveb. Chtěl bych, aby se reformoval dopravní systém v celé Praze a na Devítce především. Je třeba oprášit možnost mýta pro vjezd do vnitřní Prahy.

Senátor může také ovlivnit podobu nového stavebního zákona a dalších norem, které na jedné straně brzdí ekonomický rozvoj, na straně druhé nejsou dostatečnou pojistkou proti zneužívání veřejných zdrojů, včetně manipulací při územním plánování, korupce při schvalování projektů, architektonických soutěží, nebo například proti poškozování životního prostředí a kvality života ve městě.

Reforma ekonomického systému a Základní příjem

Jako sociální pracovník a filantrop usiluji o to, aby se pomáhání druhým a mezilidská solidarita stalo běžnou součástí výbavy každého občana. Usiluji o zavedení pomáhajících dovedností do vzdělávacího systému.

Usiluji též o to, aby dárcovstí bylo významnějším pilířem ekonomiky. Ukazuje se, že standardní tržní mechanismy a podnikání za účelem zisku nestačí v mimořádných a krizových situacích, jako je například pandemie Covid-19. V životě každého jednotlivce je ale takových pohrom celá řada. Proto by systémy pomoci a dárcovstí měly být funkční neustále.

Usiluji o to, aby každý z nás mohl pomáhat tím, na co stačí. Vytvořil jsem vzorový projekt Zrcadlová pomoc, který ukazuje, že i lidé s nejtěžším zdravotním postižením mohou pomáhat druhým.

Usiluji o to, aby každý z nás mohl pomáhat i darem. Aby každý z nás měl peníze nejen  na jídlo a střechu nad hlavou, ale také na alespoň na malou pomoc nemocnému příbuznému, sousedovi, nebo obci, která je v minusu. Proto podporuji cesty vedoucí k systému, který se nazývá Základní nepodmíněný příjem, nebo též Občanský příjem.

Usiluji také o posílení celého spektra podpory v kultuře. Osobně se snažím prostřednictvím projektů Vraťme Cimrmana národu a Cimrman žije! pomáhat desítkám amatérských divadel po celé ČR, aby hrály co nejvíce. Proč byste nemohli i vy pomoci svojí oblíbené profesionální, amatérské, komunitní, či osvětové kulturní akci ve vaší obci a regionu? Stát by měl podporovat drobné dárcovství na všech úrovních. Více peněz do kultury přímo od občanů znamená více svobody jak pro nás umělce, tak pro diváky i celou společnost 21. století. 

Věřím, že i v těchto věcech spravedlnost nakonec zvítězí!