CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

K platnosti licenčních smluv Divadla Járy Cimrmana

Foto Novinky: Z. Svěrák vykládá České televizi, že Filip Smoljak je mstivý minoritní dědic. O podvodech jeho agentů ani slovo.

Vyjádření soudce Městského soudu v Praze JUDr. Lišky dne 24. března 2021 k licenčním smlouvám z roku 2000, kterými svoje chování maskuje strana žalovaná ve sporech o deliktní užívání děl spoluautora a režiséra Ladislava Smoljaka. Smlouvy opakovaně předkládá soudům JUDr. Vyskočil, rodinný advokát Zdeňka Svěráka, přestože je soudy odmítají jako neplatné, dávno ukončené nebo přinejmenším nerelevantní pro neurčitost. Dle těchto údajně „licenčních“ smluv se totiž žádný subjekt nikdy nechoval.

JUDr. Liška: „Upozorňuji na to, že ty smlouvy jsou nejasné. Jsou nejasné obsahem, jsou nejasné nápisem, jsou nejasné s ohledem na ustanovení zákona, podle kterého měly být sjednány. Máme tam několik zákonných úprav, která se prolnula v rámci toho období, kdy byly uzavírány.

Strana žalobce upozorňovala na některé nedostatky. Já upozorňuji, že tam ty nedostatky – možná i v jiných hodnotách – vidím. Samotná otázka těch smluv je postavena na tom, že už v samotném odstavci jedna, bodu jedna má předmětná agentura divadelní hry uvádět ve vlastním nákladu jako provozovatel. To už od samého začátku nikdy nebylo reálné, nikdy se s tím takto nepočítalo.

Já nechci zpochybňovat ten záměr, nechci zpochybňovat dobrou vůli, dobré mravy, které tam probíhaly, které samozřejmě co do minulosti hrají velikánskou roli. Nicméně co do budoucnosti – a pokud bychom zde měli přesně vymezen ten petit – soud samozřejmě bude respektovat důkazní břemena, které zde  budou mít strany, jak strana žalobce, tak strana žalované, s ohledem na prokázání těch jednotlivých skutečností a oprávnění.

A říkám na rovinu, pravděpodobně to bude dopadat na ty nedůslednosti těch smluvních vztahů v minulosti v konkrétních příkladech, které jsou zde v současné době tvrzeny ze strany žalobce, které samozřejmě již teď soud ví, že jsou mimo rámec, i kdybychom tu smlouvu vykládaly v zájmu všech zúčastněných, tak tam konkrétně jsou napsána ustanovení, kdy mělo dojít k revizi těch vztahů, měly tady být odsouhlaseny.

Samozřejmě ve chvíli, kdy ten smluvní subjekt nezastupuje všechny spoluautory, ten vztah se hroutí a je třeba požádat jednoho spoluautora o vyslovení oprávnění a v současné době licence k užití toho autorského díla.

Komentář Filipa Smoljaka:
Na neplatnost licenčních smluv z roku 2000, tedy více než dvacet let starých smluv, které Ladislav Smoljak ani nepodepsal, jsem upozorňoval ostatní nositele práv po otcově smrti několikrát. V reakci na moje zjištění jsem byl pouze napadán v médiích, zesměšňován a dehonestován, bylo mi vyhrožováno, dokonce i násilím ze strany rodiny manželky mého bratra, senátora Davida Smoljaka. Vše odstartoval Svěrákův výstřel z Aurory v týdeníku Respekt. Nepadl však jediný návrh z druhé strany, jak situaci řešit, kromě jednoho: Filipe, vzdej se veškerých svých práv ve prospěch subjektu ovládaného Zdeňkem Svěrákem. To jsem nemohl přijmout, protože ani můj otec by na takový způsob „znárodnění“ či „kolektivizace“ nikdy nepřistoupil.
Ani po pěti letech mého snažení dát do pořádku právní vztahy kolem divadla, která zakládal můj otec, není ani vzdáleně vidět přiznání druhé strany, že jsem v právu a že za otcova života docházelo a dodnes dochází k protiprávnímu jednání pana Svěráka a jemu nakloněných agentů, producentů, vydavatelů, tzv. správců práv a advokátů JUDr. Františka Vyskočila a Mgr. Petra Ostrouchova.
Nicméně veškeré krajské soudy v ČR kromě soudu královéhradeckého (soudkyně Mgr. Lea Pavlovová) mi daly zapravdu a divadelní provozovatelé, kteří byli podvedeni agenturami pana Svěráka, musí vracet bezdůvodné obohacení, kterého se na Svěrákův pokyn dopustily.
Divadlo Bolka Polívky se kvůli počínání Svěrákových agentů dokonce dostalo do exekuce.