CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Generálním ředitelem ČT by neměl být muž z PPF, ale někdo jako Ivo Mathé

Podávám kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ve věci svobodného přístupu k informacím kvůli zatajování informací ze strany České televize

Za těch pět let boje za práva svého otce jsem si už zvykl na ledacos. Když se chci domoci spravedlnosti a respektu k tátovým i mým základním lidským právům, musím u soudu ponižujícím způsobem dokazovat, že:

1) Jmenuji se Filip Smoljak.

2) Můj otec byl Ladislav Smoljak.

3) L. Smoljak byl autorem a spoluautorem celé řady autorských děl a konkrétně kterých.

4) Zdědil jsem 1/4 autorských práv po otci.

5) Zdědil jsem 1/4 práv souvisejících s právy autorskými (práva výkonného umělce).

6) Již sto let známé skutečnosti, mimo jiné i to, že text divadelní hry a divadelní inscenace nejsou totéž, neboť to první obsahuje pouze slova, zatímco to druhé obsahuje kromě slov také živé herce, zvuky, hudbu, světlo, výtvarné předměty atd.

7) A že Země není placatá a voda zpravidla teče zkopce, nikoliv dokopce.

Oproti tomu, když se Česká televize rozhodne vysílat cizí autorská díla (filmy), nemusí prakticky nic:

1) Ignoruje existenci autorů těchto děl, nebaví se s nimi.

2) Vysílá autorská díla (filmy) bez souhlasu autorů.

3) Nevyplácí autorům za užití jejich práv honoráře.

4) Nemusí zveřejňovat smlouvy v registru smluv, neboť si společně s Českým rozhlasem vylobovala výjimku ze zákona.

5) Když autoři chtějí informace o užívání svých práv Českou televizí, tedy de facto chtějí znát televizní program, odmítá jim i tuto jednoduchou informaci sdělit. ČT tak zatajuje nejen smlouvy s autory před autory, ale také svůj program před diváky. Autorský zákon (paragraf 40) jí ovšem poskytnoutí takových informací nařizuje. ČT tedy porušuje autorský zákon.

6) Když chtějí občané a koncesionáři znát obsah smluv, na základě kterých Česká televize užívá díla slavných autorů, neboť je zajímá, jak ČT dodržuje nebo nedodržuje zákony a jak nakládá s penězi koncesionářů, ČT se svolením soudu tyto informace beztrestně tají nejen před autory, ale i před občany, koncesionáři a diváky.

7) ČT tají tyto informace dle bodu 6) s naprosto neuvěřitelným odůvodněním, že když to zatajila podle autorského zákona, tak přece může zatajit i podle Zákona č. 108/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Překlad: Když nám prošlo dát Smoljakovi facku zprava, smíme mu ji dát i zleva. K této logice se nepravomocně přiklonil i Městský soud v Praze, když nehorázné odůvodnění generálního ředitele ČT převzal do svého odůvodnění zamítnutí žaloby.

Proto jsme s Michalem Šalomounem podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Uvidíme, jestli i NSS žalobu zamítne s odůvodněním, že si Česká televize pod vedením generálního ředitele Dvořáka smí dělat, co chce, a jestli tedy v České republice platí právo silnějšího, kdy autor, občan nebo divák je úplné nic proti svatému muži z PPF.

Stojím za Českou televizí, ovšem bez vlivu PPF. Kéž by se do jejího čela vrátil Ivo Mathé!