CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Itinerář senátora Davida Smoljaka: usmrcení matky, útok na majetek otce

Kudy všudy budou kráčet aktivity senátora Davida Smojaka?
Policie zahájila trestní řízení ve věci usmrcení z nedbalosti naší maminky, ke kterému mělo dojít dne 22. 8. 2020 v ranních hodinách na třídenní svatbě ve Zhoři u Tábora. Vzhledem k tomu, že těžce nemocná maminka byla před svou smrtí v „péči“ Davida Smoljaka, je dost pravděpodobné, že podezřelý je právě on. Pokud by byl i obviněn, bude během svého senátorování muset ještě navštěvovat město Tábor, kde vyšetřování probíhá. Pokud by však byla místní příslušnost případu změněna dle bydliště obviněného a došlo k obžalobě, jednalo by se u Obvodního soudu pro Prahu 9. To je ze Senátu vozem cirka půl hodiny. U tohoto soudu je také projednávána pozůstalost naší maminky Soni Smoljakové. Soud dnes nařídil soupis maminčina majetku z důvodu obav o manipulaci s ním ze strany Davida Smoljaka, neboť již jednou – v případě pozůstalosti otce – k manipulaci a zatajování majetku ze strany senátora Smoljaka došlo.

Cestou by se David Smoljak mohl zastavit na Policejním ředitelství pro Prahu I, kde má co vysvětlovat ohledně útoku na závěť a majetek našeho otce Ladislava Smoljaka před deseti lety. Připomínám, že si veškeré otcovy dokumenty, rukopisy, poznámky, dopisy a další listiny osobní i právní povahy svévolně odvezl v roce 2011 a dodnes je utajuje přede mnou, soudem i orgány činnými v trestním řízení. (O zatajené závěti jsem v minulosti psal například zde, o hledaném majetku například zde.)

Itinerář také zachycuje jednu mezizastávku u Městského soudu v Praze, který již delší dobu projednává otázku autorství našeho otce Ladislava Smoljaka ke všem 15 divadelním inscenacím Járy Cimrmana. Připomínám, že se jedná o zcela ojedinělý případ ve světových dějinách kultury, kdy potomek slavného umělce popírá autorství vlastního otce, a dokonce lže v jeho neprospěch u soudu. Před měsícem byly Městskému soudu v Praze panem JUDr. Vyskočilem (advokátem Zdeňka Svěráka, mých sourozenců, agentury rodiny Kotkové, Žižkovského divadla JC, Supraphon, OSA, DILIA atd…) předloženy pravděpodobně zfalšované důkazy, jejichž existenci či neexistenci by mohla prokázat právě otcova pozůstalost. Ta je však stále v držení senátora Davida Smoljaka – klienta JUDr. Vyskočila a de facto i klienta Zdeňka Svěráka, kterému všechny výše uvedené události moc vyhovují, včetně smrti našich rodičů.
(Vzhledem k tomu, že na veškeré negativní informace o Zdeňku Svěrákovi je v České republice uvalena tvrdá cenzura, byl jsem nucen poskytnout v těchto věcech rozhovor Parlamentním listům. Trochu se za to stydím, ale v kauze, ve které umírají a jsou oloupeni moji rodiče, nemohu mlčet).