CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Zatajený majetek Ladislava Smoljaka před jeho obdivovateli i synem Filipem

Dle notářky paní JUDr. Vaňkové, která pozvala k projednání pozůstalosti Ladislava Smoljaka pouze dva ze čtyř dědiců Davida Smoljaka a Kateřinu Smoljakovou, následující majetek neexistuje. Vždy mě jako zvídavého filosofa zajímaly věci, které neexistují. Tady je jejich výčet.
(Za pozornost stojí zejména všechny tátovy poslední vůle, které podle mých sourozenců samozřejmě také neexistují, sice je na nich napsáno Poslední vůle, ale stačí, že je ve shodě s notářkou označují za pouhé úvahy nemocného muže a nebudou předmětem řízení.):

A) Majetek, který nebyl projednán v předchozím pozůstalostním řízení:

Obrazy a plastiky Bedřicha Dlouhého

Po flámu

bez názvu

Pastorale

Mramorový masiv

Boží muka

Jiří Laštovička Oddysseus

Jiří Laštovička: Láďo tobě

Olbram Zoubek

Hodiny empírové

Adolf Born (Pravda o prodané nevěstě)

B) Majetek, o kterém nebylo dosud rozhodnuto a který má v držení pan David Smoljak (seznam níže poskytl přímo D. Smoljak v roce 2018):

Výroční ceny, diplomy a další ocenění 

 • –  Cena pro nejlepšího neherce – Dřevěný Andrej 
 • –  Cena Torzo naděje z roku 2009 – soška O.Zoubek + diplom 
 • –  Zlatý Anděl z roku 2004 
 • –  Zlatý Slavík Ladislav I 
 • –  Pocta Mistrovi – porculánová soška klánícího se táty v portálu 
 • –  Hlavní cena za rok 1979 za film „Kulový blesk“ – ozdobné hodiny z keramiky + diplom + 

medaile 

 • –  Hlavní cena Zlatý Prim 1981 za film „Vrchní, prchni!“ – III.ročník Festivalu v Novém Městě 

nad Metují – hodiny + diplom

 • –  Medaile III.stupně od Václava Havla + diplom 
 • –  Medaile Václav Havel – prezident ČSFR, 29.12.1989 
 • –  Medaile OF 
 • –  Medaile TGM z roku 1935 
 • –  DJC 40 – keramické přívěšky 
 • –  Váza ve tvaru hlavy ke 30. letům DJC 
 • –  Váza JC 
 • –  Busta Mistra ke 40. letům DJC 
 • –  Zlatá Deska „Posel světla“ 
 • –  Zlatá deska „Cimrman v říši hudby“ 
 • –  Zlatá deska „Zapomenuté věci zapomenutého génia“ 
 • –  Zlatá deska „Švestka“ 
 • –  Miliónová deska „DJC 1977-2007“ 
 • –  Platinová deska „Afrika“ 
 • –  Platinová deska „České nebe“ 
 • –  Dvojitá Platinová deska „Afrika“ 

Osobní věci 

– brýle
– boty
– kalhoty
– čepice
– klobouk
– zub
– mezinárodní řidičský průkaz
– členský průkaz ARTES
– lítačka
– průkaz zaměstnance FSB
– licence Českého jezdeckého svazu – průkaz Mladá fronta
– průkaz ROH
– vojenská knížka
– školský lístek
– průkaz stranického posluchače
– průkaz ČSAD
– členský průkaz ČSM
– vysvědčení z VUML 

– výjezdní doložka
– zápisník učitele
– Záznam o Tyršově odznaku zdatnosti
– Výkaz o studiu
– Diplom „Promovaný pedagog“ z roku 1957 – klasifikační notes 

Nosiče Video 

 • –  VHS, výrobce ČT – hry DJC – 42 ks 
 • –  DVD v papírovém obalu – Edice Járy Cimrmana – hry DJC – 20 ks 
 • –  DVD v plastovém obalu, výrobce ČT – hry DJC – 26 ks 
 • –  DVD Hymna 
 • –  DVD – České nebe – zkouška DJC 
 • –  DVD – North Pole – záznam amaterského představení v anglické češtině – April 

16th and 17th, The UT Austin Campus 

– Pub in the Glade – 18 + 19 April 2003, UT Austin
– Předscéna 4.10.2007 – DJC
– příspěvek Táty na téma Internet na Sun Forum 2001 – Vánoční Láďa – rodinné prezentace? 

 • –  DVD 
 • –  DVD 
 • –  DVD 
 • –  DVD 

Audio 

CD: 

– Podzim s Járou, 13 dílný seriál Radiožurnálu – pack se 3 disky 

 • –  Hymna, Fantom, Malý říjen – 1 disk 
 • –  Liptákov, Lijavec, Opera, Blaník, Severní pól, Bobeš, Akt, Třídnice, Švestka, 

Pohádka, Afrika, Záskok, Vražda, Pohádka, Hospoda – DJC, zvuková stopa – 

hudba, zvuky 

 • –  Fantom – zvuky, ruchy, efekty 
 • –  Fantom – písně 
 • –  Malý říjen – Záznam představení v Semilasso v Brně – 2004 
 • –  Slunce, ops – foto + prezentace 
 • –  Na samotě u lesa po 30 letech – setkání herců a štábu filmu na festivalu Ekofilm v 

Českém Krumlově – zvukový záznam 

 • –  přednáška S+S – Porcela (Cimrmanův přínos v oblasti porcelánu) 

magnetofonové kazety: 

– Supraphon – hry DJC – 22 ks
– Pásmo Malý říjen – 3.4.99 – DNZ – Písničky k Hymně
– Hymna – zpěv (hlasy)
– Hymna – 10.5.1998 

– Písničky z Fantomu
– Láďa se učí text hry „Malý říjen“
– Mše (A – odpoledne, B – večer)
– Česká mše vánoční
– 1. čtení Švestka
– DJC V Brně – 30.4.1995 – Záskok
– V říši hudby – seminář /část
– Švestka – 24.5.1998
– Posel z Liptákova (1)
– V říši hudby – seminár, opera + přídavky – Lijavec – seminář
– Záskok – Brno 30.4.1995
– Lijavec – Brno, Reduta
– Duel Smoljak-Štěpánek – 30.12.2000
– Dva na jednoho (na L.S.) – 4.1.1999
– Láďa – Host do domu – 10.12.1996
– Láďa pro Radiožurnál
– Ladislav Smoljak je sám doma
– Host L.S – 12.5.2000 

Mini Disc: 

– Říjen – I, II
– Malý říjen – I, II 

Diskety 3.5“, 2 HD: 

– Hus: Alia minora
– Respekt a DJC, rozhovory
– Případ Červené Karkulky
– České nebe
– Hodina zpěvu
– Švestka, Hrobař, Tyl a dále
– Příklad divadelní hry
– Fantom
– benefiční představení, přednášky
– Cimrmanův věstník, Pražké divadlo JC, Fenomén JC – Hymna, Fantom, Švestka
– To nejlepší S+S
– Kameny

pásek Emgeton – ? 

Písemnosti 

Kromě toho, co jsem vám nahrál na nosiče, jsou v archivu ještě: 

– staré diáře, zápisníky, plánovače, vizitkovníky – staré plakáty
– režisérský deník
– Zápisník „Prostřený stůl“ 

– zábavná kniha s výstřižky složky: 

– Hus aneb Alia minora (výstřižky, poznámky)
– Malý říjen (scénografie, poznámky)
– Fantom Realistického divadla (výstřižky, poznámky)
– „Toronto- Bulharsko“ (výstřižky, poznámky, plakátky)
– „Případ Roithová“ (výstřižky, poznámky)
– „Dopisy diváků, čtenářů, obdivovatelů“
– „Dopisy, na které jsem neměl čas, ani chuť odpovídat“ – „Anonymy“
– „ohlasy na tvorbu DJC + pokusy vlastní“
– PFKy + kondolence
– maturitní tablo
– staré noviny
– výstřižky
– tisk o Jáchymovi 

scenáře: 

 • –  Hymna 
 • –  Malýříjen 
 • –  Fantom Realistického divadla 
 • –  Hus aneb Alia minora 
 • –  Krásný a dlouhý příběh 
 • –  Lochneska 
 • –  Tvrdýchleba 
 • –  Vánoční mše 
 • –  Žebrácká opera 
 • –  Motýl na anténě 
 • –  Fredo-tedo (synopse) 
 • –  Texty DJC 
 • –  Cimrman v říši hudby 
 • –  Afrika 
 • –  Blaník 
 • –  Cimrman sobě 
 • –  České nebe 
 • –  Záskok 

– Švestka
– Pohádka
– Severní pól 

Účetnictví 

– Studio Láďa
– Aura-Pont
– Zadaná představení DJC
– Fond DJC
– Hlášení tržeb z představení DJC
– Daňové účetnictví z let 2004-2010 

Smlouvy a jejich návrhy 

– Aura-Pont
– Supraphon
– Dilia
– Echo
– CD – příjmy 2002-2004
– CD – Dokumenty a faktury z notebooku Acer 

(Výše uvedený seznam sepsal nedávno bratr navrhovatele David Smoljak po mnoha letech urgencí.)

Další majetek, který byl Davidem Smoljakem zatajen:

Smlouvy, kdy jednou ze smluvních stran je Ladislav Smoljak a/nebo:

Aura-Pont s.r.o.

Originální videojournál s.r.o.

DJC s.r.o.

OSA

Divadelní agentura ECHO, spol. s r.o.

Václav Kotek

Česká televize

Český rozhlas

Zdeněk Svěrák

Centrum Paraple

Nadace Slunce

Divadlo Na zábradlí

Pražská plynárenská

Pilsner Urquell

PPF

Národní divadlo

… a další smlouvy vztahující se k osobě, právům a majetku Ladislava Smoljaka.

 Zatajené poslední vůle zůstavitele

Po úmrtí zůstavitele byly nalezeny listiny poslední vůle, které má podle vlastního tvrzení v držení Kateřina Smoljaková, nar. 27. 5. 1977. Jedná se o tyto listiny:

A) originál poslední vůle Ladislava Smoljaka ze dne 11. 2. 2007 sepsána ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady,

B) originál předchozí poslední vůle L. smoljaka z roku 24. 4. 2004,

C) originály dalších předchozích verzí poslední vůle L. Smoljaka staršího dle data vzniku.