CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

PhDr. Soňa Smoljaková, CSc., * 29. 3. 1935 – † 22. 8. 2020

Naše maminka zemřela 22. 8. 2020 na Covid-19 během největší pandemie, kterou kdy lidstvo zažilo. Jako místo úmrtí se uvádí Zhoř u Tábora a událost, při které k její smrti došlo, svatební hostina s více než stovkou hostí na jednom soukromém statku se jménem „U houpacího koně“. Mile roztomilý název připomínající naše dětství, bezstarostnou hru v bezpečí láskyplného domova.

Bezprostřední příčinou smrti byla tromboembólie, neboli krvení sraženiny, které často provázejí pacienty s Covidem v pokročilém stádiu nemoci. Krátce před smrtí už maminka neměla pozitivní PCR test, ale přetrvávající zápal plic, značnou dušnost a zejména ataky prudkých závratí s poruchami vědomí. Není tak zcela jasné, proč se účastnila náročné několikadenní svatby a proč ji její syn, senátor David Smoljak (můj bratr) více než sto kilometrů do těžko přístupné oblasti v jejím stavu odvezl.

Podle názoru některých právníků ani vlastní syn není povinnen o své rodiče řádně pečovat, ani se chovat ohleduplně a preventivně v době stagnující epidemie. Je totiž smutnou náhodou, že v srpnu 2020 nebyla v podstatě žádná zákonná preventivní opatření vlády platná kromě důrazných doporučení omezovat společenské kontakty a chránit ohroženou skupinu, kam jistě pětaosmdesátiletá žena s mnoha komorbiditami patří. Na tato „doporučení“, ani na běžné normy chování ke svým blízkým však můj bratr nedbal. Ostatně nedělal to po celý svůj život, proč by s tím měl začínat právě v době vrcholící senátorské kampaně, kdy se stůj co stůj potřeboval ukázat jako řádný otec, pozorný syn a vůbec veskrze laskavý člověk, po jehož boku stojí největší dobro, pravda a láska, která se kdy v zemích českých zrodila…. sám pan Zdeněk Svěrák. „Jako malý chlapec si David vedl deníček dobrých skutků,“ kázal v kampani národní světec Svěrák.

Pro srovnání: Rektor UK pan prof. Zima také prodělal Covid s těžkou plicní embólií, ale vzhledem k tomu, že byl tou dobou v Praze a podařilo se ho neprodleně operovat, dnes se sice potýká s dlouhodobějšími následky nemoci, ale žije.

Moje maminka se bohužel stala 416. obětí Covidu v ČR a také jednou z obětí egoismu a pokrytectví nebezpečné sekty „Svědkové Svěrákovi“.