CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Smlouva: Český rozhlas a Divadelní agentura ECHO, spol. s r.o.

Prvního října 2016 se v Tanvaldu a Příchovicích konala oslava Půlstoletí s Cimrmanem a k tomu veřejná sbírka. Propagace celé akce byla založena na vystupování herců Divadla Járy Cimrmana, kteří však pro rozhlasové vysílání nelegálně užili dílo autorů Ladislava Smoljaka, Jana Klusáka a Zdeňka Svěráka, neboť k němu neměli platnou licenci. Tuto licenci totiž neoprávněně udělila Divadelní agentura ECHO, spol. s r.o., která zastupuje herce, Českému rozhlasu a inkasovala za ni, včetně licence k hereckým výkonům, 310.000 Kč bez DPH. Agentura si nechala od Českého rozhlasu zaplatit také 100 vstupenek, přestože za provedené představení již inkasovala od města Tanvald 80.000 Kč bez DPH, dále pak za pronájem sálu města Tanvald a za propagaci celé akce.

Zásadním problémem je zásah do autorského práva, ale také obchodování s cizími právy, kterého se agentura dopustila, když tvrdila, že má oprávnění autorskou licenci udělit a peníze za ni přijala na svůj účet.

Filip Smoljak chce tuto záležitost řešit právní cestou s Divadelní agenturou ECHO, spol s r.o., kterou ze 100 % vlastní herec Divadla Járy Cimrmana pan Václav Kotek.

Poslední vyjádření advokáta této agentury k předmětnému neoprávněnému prodeji licence třetí straně zní takto:

„Nejedná se o odměnu za poskytnutí licence za živé rozhlasové vysílání, ale o úhradu nákladů, které byly spojeny se zajištěním a realizací představení. Tedy můj klient se nikterak bezdůvodně neobohatil na úkor pana Smoljaka.“

Vzniká tak tedy otázka, jestli „udělení oprávnění“ a „licence“ jsou synonyma ke slovnímu spojení „zajištění a realizace představení“.

Podle autorského zákona se žádné představení, ani rozhlasové vysílání nemůže konat bez udělení licence, nelze jej tedy ani zajišťovat, ani realizovat. To by agentura po 25 letech zajišťování a realizování představení Divadla Járy Cimrmana už mohla vědět…

Smlouva získaná na základě zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím:
https://drive.google.com/open?id=0B6dMXEPF7KFnZG53LXBjSkNNRzA

Smlouva uložená v registru smluv ke dni 8. 12. 2016 (tedy více než měsíc po realizaci) s utajenými položkami předmětu plnění a bez příloh:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/787037