Smlouva: Český rozhlas a Divadelní agentura ECHO, spol. s r.o.

Prvního října 2016 se v Tanvaldu a Příchovicích konala oslava Půlstoletí s Cimrmanem a k tomu veřejná sbírka. Propagace celé akce byla založena na vystupování herců Divadla Járy Cimrmana, kteří však pro rozhlasové vysílání nelegálně užili dílo autorů Ladislava Smoljaka, Jana Klusáka a Zdeňka Svěráka, neboť k němu neměli platnou licenci. Tuto licenci totiž neoprávněně […]

Cimrman žije!

Dosavadní praxe většiny nositelů autorských práv k dílu Járy Cimrmana (kromě Filipa Smoljaka) je taková, že každý amatérský soubor, který o to požádá, může sehrát libovolnou divadelní hru JC maximálně třikrát a za svou produkci musí autorům zaplatit. Filip Smoljak jako držitel 1/8 práv k dílům JC usiluje o uvolnění tohoto omezení, vzdává se nároku […]