CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Profesor Just a další podporují Filipa Smoljaka do Senátu

„Přeju si jako občan i universitní pedagog, aby Ti, jež učím, se dožili lepších, mravnějších politických poměrů, než jakých se momentálně dožívám já. Aby se dožili mravnější vlády, mravnějšího prezidenta, mravnějších zákonů i lepších, neúplatných kontrolorů politické moci. Právě proto si přeju, aby v Senátu jako demokratické pojistce, čelící možnému nástupu vlády jedné strany a jí přizpůsobených zákonů i médií, usedly skutečně nezávislé, neúplatné osobnosti, vyvázané ze všech partajních, mediálních i finančních mafií. Osobnosti nezkorumpované a nezkorumpovatelné – které už prakticky dokázaly svým altruismem, svou nezištnou pomocí druhým (většinou tzv. „obyčejným“, bezejmenným, žijícím a tvořícím stranou mediálního cirkusu). Takovou osobností, která při naplňování těchto ideálů – třeba na poli autorskoprávních sporů ve prospěch právě těch bezejmenných – nejautentičtěji nese tichou neústupnost, kritičnost i jemně podvratný humor svého otce, mého přítele Ladislava Smoljaka, je právě jeho syn Filip.  „Mít Filipa“ (navzdory tomu, že toto úsloví popírá příjmení jednoho bývalého agenta StB v čele nejmenované strany) znamenalo odjakživa „být důvtipný“, „být nápaditý, inteligentní, vtipný“. A „mít Filipa v Senátu“? To znamená v tomto případě alespoň o jeden stupeň, o stupeň jednoho senátora, za něhož dám ruku do ohně, mít inteligentnější i horní komoru parlamentu. Komoru, která místo úzkých, žabomyších zájmů dávno provařených partají (odstrašujícím příkladem je „strana jednoho muže“ – nemusím ani říkat kterého, tak je provařený) hájí zájmy občanů – zájmy tolik skloňované občanské společnosti. Mějte toto prosím na paměti, až budete přistupovat k volení urně…“

Prof.PhDr. Vladimír Just. divadelní historik, mediální kritik, esejista a univerzitní pedagog, 23. června 2020

„Jsou lidé, kterých si vážím, aniž bych je znal osobně. S Filipem Smoljakem se osobně neznám. Poznali jsme se na FB před několika týdny a od prvního momentu spolu udržujeme kontakt, píšeme si a Filip se mi snaží maximálně a nezištně pomáhat. Přitom na vlastní kůži zažívá neskutečné peklo.
Chci mu nejen poděkovat, ale zároveň mu projevit svoji velkou podporu.“

Petr Šmeral z Prahy 9, tatínek Simonky, která se narodila s genetickou vadou a které Petr zcela sám věnuje 24hodinovou péči. Muži a ženy, o.p.s pro ně hledají respitní péči a věnují výtěžek z divadelního představení Járy Cimrmana „Záskok pro Simonku“ v Divadle Horní Počernice dne 5. 9. 2020.