CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

JAK ZRUŠIT STÁT(ní výdaje)?

Byl jsem vyzván kolegou Jiří Hlavenka od brněnských Pirátů, abych upřesnil, konkrétně kde a kolik by se dalo ušetřit při zavedení ZÁKLADNÍHO NEPODMÍNĚNÉHO PŘÍJMU (ZNP) u nás. Předesílám, že debata to není moc sporná, protože se oba shodneme na to, že v současné situaci je systém ZNP pro státní rozpočet příliš drahý, téměř na úrovni 1 – 1,5 bil. Kč. (dle výše dávky pro všechny). Já však dodávám, že již dnes je možné na zavedení systému začít pracovat, testovat ho a vytvořit balíček reforem, které ho musí nutně provázet (reforma sociální politiky, daní, zdravotního a důchodového pojištění, vzdělávacího systému a řada dalších podreforem). 

Takže k těm číslům. Řeč byla o parametrech dosti tvrdého ZNP, tedy takového, kde určitou částku (uvažujeme 10 tis. Kč měsíčně)  dostávají úplně všichni, včetně kojenců i důchodců. Celkem by to dělalo zhruba 1,3 bil. Kč ročně. Kde na to vzít? Mluví se o daních (zejména DPH, či daní korporací, které daně neplatí vůbec, nebo jen tzv. irské daně a la Apple), ale také nejrůznějších dotacích a o Fondech EU. Každopádně ZNP ušetří jiné výdaje, zpravidla to dělá 50 % jeho nákladů. Za 1 bil. Kč nákladů navíc se dá ušetřit 500 mld. Kč ze stávajících rozpočtů.

U těch důchodců se úvodem zastavme. Aby ZNP pokryl i všechny současné důchody, msuela by vyplácená částka být alespoň 20 tis. Kč. To je v současných cenách nesmyslně mnoho. Proto nabízím variantu, která byla i ve světě zvažována, a to variantu, že bude existovat důchod ve dvou složkách, jednu složku pokryje ZNP a druhá bude nadále vyplácena z pojistného systému jako zásluhová. Samozřejmě zůstane i třetí dobrovolná složka, nebo chcete-li, pilíř, který bude čistě soukromý (penzijní pojišťovny, zaměstnancecké fondy apod.).

Celkem nahrubo jsem dle letošního schváleného státního rozpočtu sepsal položky, které by bylo kožné zrušit nebo zkrátit v situaci, kdy by existoval desetitisícový garantovaný příjem pro každého. Upozorňuji ale hlavně na ty položky, které by nebylo možné zrušit ani po zavedení ZNP, a to je zejména podpora lidí s těžším zdravotním postižením, kteří potřebují příspěvek na péči. Tento příspěvek zrušit nelze, protože ZNP z podstaty věci pokryje pouze výdaje člověka na střechu nad hlavou, teplo, jídlo, léky a už nic moc víc. Abychom tedy zajistili důstojný život pro každého, jak si vymiňuje naše Ústava, měli bychom pečlivě vychytávat osoby, domácnosti a situace, kdy ZNP nebude stačit.

Na druhou stranu mnou navrhovaný systém, který nazývám ZNP-S (Základní Nepodmíněný Příjem Solidární), počítá s tím, že se podpoří tzv. ekonomika dar, resp. pomáhající profese, dobrovolnické činnosti a drobné dárcovství lidí ze střední vrstvy, kteří s penězi navíc si budou moci dovolit podporovat individuální i komunitní a obecní dobročinné a veřejně prospěšné projekty. To se týká i kultury, kdy budeme moci de facto zrušit některé malé a střední granty z veřejných rozpočtů, protože systém drobných sbírek a mecenášství je dokáže pokrýt daleko lépe. Mohl bych takto pokračovat ještě na několika stranách, ale nechci si vyplácat všechno know-how, které zúročím pří právě sepisované odborné studii. Berte to tedy zatím s rezervou, doufám, že tabulka je dobře čitelná…..

Důchody (všechny)                                                                                       430 mld.

Peněžitá pomoc v mateřství                                                                         10 mld.

Hmotná nouze                                                                                                  5 mld.

Státní sociální podpora                                                                                  40 mld.

Podpory v nezaměstnanosti                                                                           5 mld.

CELKEM SOC. DÁVKY                                                                                  490 mld.

Transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění       100 mld.         

Transfery obcím                                                                                              10 mld.

Kultura (třetina ze současných 15 mld.)                                                       5 mld.

Státní podpora stavebního spoření                                                                5 mld.

Státní podpora penzijního připojištění                                                          7 mld.

Transfery obyvatelstvu (polovina ze současných 12 mld.)                        6 mld.

Platy úředníků, kteří již nebudou potřeba (hrubý odhad)                      10 mld.          

(12 tis. zaměstnanců ÚP + 5 tis. dalších s průměrnou superhrubou mzdou 50.000 Kč)

CELKEM DALŠÍ ÚSPORY                                                                            143 mld.

CELKEM SE PŘI ZAVEDENÍ ZNP UŠETŘÍ                                               633 mld.

Další možnosti:

Nespecifikované rezervy (kap. st. rozp.)                                                       80 mld.

Výdaje SZIF (zemědělské dotace)                                                                  40 mld.

Dotace z fondů EU (přesměrování 11 mld. Euro za 7 let do ZNP)           40 mld.

CELKEM DALŠÍ MOŽNOSTI                                                                   0 – 160 mld.

CELKEM TAK ZNP NAHRADÍ                           600 – 800 MLD. KČ