CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Jak nejtransparentnější radnice v Česku MČ Praha 3 řízená advokáty pochybné pověsti zveřejňuje smlouvy

Místostarosta Štěpán Štrébl (velkoobchodník s čínskými respirátory)
Radní pro transparentnost Pavel Musil (dříve advokát starosty z TOP09 Jiřího Ptáčka)
Radní František Doseděl (advokát)
Radní Jan Bartko

Pirátští radní se prostřednictvím placené inzerce na Facebooku chlubí, že v řebříčku Hlídače státu jsou na prvním místě co do transparentnosti zveřejňování smluv.

Zde je příklad tzv. „smlouvy“ zveřejněné v registru smluv příspěvkovou organizací MČ Praha 3. Krom toho, že se nejedná o smlouvu, ale o téměř prázdný předtištěný formulář „objednávky“, na první pohled je jasné, že nesplňuje ani základní účetní parametry objednávky. Subjekt „agentura Echo“ vůbec neexistuje, není jasné, co nebo kdo je „Xxxxx“ a tak dále. Chybí i předmět objednávky a podpis vystavovatele. Podobných pseudosmluv je v registru několik desítek. Ač se vůbec nejedná o smlouvy, některé pseudosmlouvy v registru dokonce nejsou vůbec uloženy a jsou utajovány i proti zákonu č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Ani správní žaloba podaná dotčeným subjektem dosud s pirátskou „transparentností“ nic nezmohla. Pověsti o nejméně transparentní radnici v Česku, které vznikly za neblahé vlády ODS v čele s panem Hurdou tak mohou nadále pokračovat. Nebo jsou snad Piráti na Praze 3 jen odnoží TOP09, která v Hurdově odkazu směle pokračuje? Lecos by tomu nasvědčovalo. Radní Musil je bývalý advokát starosty z TOPky Jiřího Ptáčka, František Doseděl je vykutálený advokát, o kterém nikdo neví a s ohledem na advokátní mlčenlivost ani nemůže vědět, kým je ve skutečnost řízen. Pirátské principy, zejména princip transparentnosti v politice, to rozhodně nejsou.

Xxxxx,
agentura Echo
Řehořova 5
130 00 Praha 3

OBJEDNÁVKA PŘEDSTAVENÍ  

číslo objednávky: 13/2020

– Objednáváme u Vás představení: „viz program“

– Soubor: Divadlo Járy Cimrmana

– Datum vystoupení: Říjen 2020

– Hodina: 19:00 hod.

– Poznámky:

 

V Praze dne: 3. 9. 2020                                                                 Podpis/razítko

 

Smlouvu prosím zašlete obratem na níže uvedenou adresu.
Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem.
Za Žižkovské divadlo JC, Radim Jezdinský.

Přijetím této objednávky dodavatel výslovně souhlasí s tím, že celý text této objednávky a veškeré skutečnosti v ní uvedené mohou být ze strany Městské části Praha 3 zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu objednávky.