Hore

Filip Smoljak

Osobní portfolio

Kandidát do Senátu ve volebním obvodu 24

Do Senátu kandiduje ve svých 54 letech jako zkušený sociální pracovník. Pomáhající profesi se věnuje posledních dvacet let a na kandidaturu se připravoval při studiu sociální práce a sociální politiky na FF UK od roku 2013.

Kandiduje pod heslem SPRAVEDLNOST ZVÍTĚZÍ, které odkazuje jednak na jeho lidskoprávní profesi a boj proti diskriminaci nejrůznějších znevýhodněných skupin obyvatel, ale také na snahu o reformu celého sociálně právního systému v České republice, ve kterém nefunguje základní etický princip odměňování a trestání. Jeho oblíbeným oborem je kriminologie, která se zabývá nejen pachateli a příčinami zločinu, ale také obětmi a psychosociálním kontextem zločinu. 

Nejde jen o více než milion lidí v exekucích, tisíce týraných dětí a osob v závislém postavení na pečující osobě, ale i o masivně rozšířenou korupci, klientelismus, majetkové i politické podvody a také zvrácený systém uplatňování autorských a osobnostních práv.

Posledně jmenované téma se ho osobně dotýká, neboť jeho otec, divadelní režisér, scénárista, herec a celoživotní bojovník za spravedlnost Ladislav Smoljak se stal jednou ze skandálních obětí deformace práva, justice a etiky v dějinách československé a české kultury.

V Senátu by se chtěl nadále věnovat boji za spravedlnost, kterou sám pokládá za nikdy neukončený projekt, neboť spravedlnost jako taková v podstatě vůbec neexistuje. Existuje jen nespravedlnost a té je nekonečně mnoho případů.

 

Projektový manažer v oblasti sociálních služeb, inovací a ochrany lidských práv

V roce 2008 vytvořil projekt Zrcadlová pomoc a založil organizaci Muži a ženy o.p.s., která dodnes nabízí zaměstnání desítkám lidí s nejrůznějšími zdravotními a sociálními hendikepy. Jedná se o práci při poskytování sociálních služeb jiným lidem s postižením, seniorům i rodinám s vážně nemocnými dětmi. Zrcadlová pomoc je tak jedinečnou registrovanou sociální službou s prvky komunitní, vzájemné pomoci. 
Rádi pomůžeme nebo zaměstnáme i vás: www.muziazeny.cz

Filip Smoljak také podporuje amatérské nevýdělečné divadelní soubory ze všech koutů Čech a Moravy, aby mohly hrát divadelní hry Smoljaka a Svěráka. Na svých cestách za desítkami malých amatérských divadel natočil několik rozhlasových reportáží pro seriál Cimrman žije! V minulosti se podílel na iniciativě usilující o bezplatné sledování divadelních her Járy Cimrmana na internetu, které se podařilo v kompromisní podobě prosadit. Také omezení pro amatérské soubory se již podařilo uvolnit. Dnes  mohou cimrmanovstí nadšenci hrát jednu inscenaci víc než pouze třikrát za život, jak tomu bylo z nařízení Zdeňka Svěráka do roku 2017.

Filip také usiluje o to, aby jeho otec Ladislav byl respektován jako autor režijní koncepce všech 15 divadelních her, které sepsali společně se Zdeňkem Svěrákem a které se dodnes hrají ve stejné režijní podobě. Bohužel ani po 50 letech nejsou tato práva některými provozovateli respektována, včetně Žižkovského divadla Járy Cimrmana a Filip jako jediný ze čtyř potomků Ladislava Smoljaka bojuje za jejich uznání. V roce 2020 se tento případ dostal již k Nejvyššímu soudu a několik stížností pro porušení práva na spravedlivý proces řeší i Ústavní soud České republiky. Součástí sporu je také legislativní paskvil autorského práva v ČR, která si jako jediná na světě vložila do zákona ustanovení o tom, že divadelní režisér je výkonný umělec. Filip Smoljak je tak nucen bojovat i s dogmaty a pokřivenou právní kulturou.

“Nemyslím si to, co čeští zákonodárci, že voda teče do kopce, ani to, že země je placatá a děti nosí čáp. Pohádky, mýty a pověry patří sice neodmyslitelně k tradiční české kultuře, ale nikoliv do právního řádu,” říká F.S. 

Bc. Filip Smoljak je kvalifikovaný sociální pracovník a manažer, který se zabývá poskytováním inovativních sociálních služeb a prosazováním lidských práv a rovných příležitostí. Po létech strávených u filmu, v divadle a v nelegálním uskupení Originální videojournál se několik let věnoval komerční a poté sociální reklamě, sociálním a osvětovým programům a inovacím v oblasti lidských práv. Dal jméno projektu Světluška na pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením (2001) a podílel se jako autor na její první filmové a televizní kampani. Ve společnosti Creative Bazar s.r.o., kterou vlastní společně s dokumentaristou Vojtěchem Kopeckým a která se jako první agentura v ČR začala specializovat na sociální marketing, vytvořil a vedl řadu vládních i nevládních projektů a osvětových kampaní: zcela první českou vládní kampaň proti domácímu násilí (2003), několik ročníků kampaně proti rasismu (2004 – 2006), projekty pro rovné příležitosti žen a mužů, guerillovou kampaň proti vykořisťování žen v prostituci, zdravotní kampaň pro prevenci rakoviny tlustého střeva, kampaň pro soutěž Obec přátelská rodině (2007 – 2009), nebo projekt na podporu podnikání znevýhodněných osob Jiná realita. Mezi osoby s určitým “postižením” počítá i některé politiky, které “podpořil” tzv. Dárky naruby (2010). Jako speciální poctu bývalému prezidentu Václavu Havlovi zorganizoval řetězový dárcovský projekt Danajský dar (2011 – 2014).

Pomohl finančně nebo dobrovolnou prací řadě neziskových organizací i konkrétních osob. Založil a vede neziskovou organizaci Muži a ženy o.p.s., která funguje na inovativním principu vzájemné, tzv. Zrcadlové pomoci mezi lidmi se zdravotním postižením. Tuto inovaci vytvořil společně s lektorkou sociálních služeb Janou Hrdou (1952 – 2014), která navzdory velmi těžkému zdravotnímu hendikepu a samostatné péči o své dvě děti vytvořila a prosadila systém osobní asistence v tehdejším Československu.

Finančně podporuje několik neziskových organizací a dobročinných projeků, mimo jiné ArsAnima, Člověk v tísni, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadace Via a řadu dalších. Projekt Zrcadlová pomoc podpořil v době před přidělením dotací na sociální služby od MPSV celkovou částkou přesahující 1,5 mil. Kč díky dědictví po svém zesnulém otci.

Studuje na Filosofické fakultě UK, kde v minulosti dokončil bakalářský program oboru sociální politika a sociální práce. Za předchozího režimu se neúspěšně hlásil na FAMU a několik let studoval technické obory na ČVUT a MFF UK. Ohniskem jeho zájmu je filosofie, teorie sociální práce, výzkum empatie a altruismu u dětí a lidí s mentálním postižením. Aktivně se věnuje indické hře carrom (bývalý mistr republiky) a výchově několika dětí.

“Jako žák a student jsem strávil ve škamnách více než 25 let a i po padesátce dál studuji. Jsem totiž přesvědčen, že dospělý člověk by se neměl přestat vzdělávat a vychovávat, aby neopouštěl tento svět jako staré nevychované děcko…”

Blog

2020
3 Aug

Byl jsem vyzván kolegou Jiří Hlavenka od brněnských Pirátů, abych upřesnil, konkrétně kde a kolik by se dalo ušetřit při zavedení ZÁKLADNÍHO NEPODMÍNĚNÉHO PŘÍJMU (ZNP) u nás. Předesílám, že debata to není moc sporná, protože se oba shodneme na to[…]

29 Jul

Přeju si jako občan i universitní pedagog, aby Ti, jež učím, se dožili lepších, mravnějších politických poměrů, než jakých se momentálně dožívám já. Aby se dožili mravnější vlády, mravnějšího prezidenta, mravnějších zákonů i lepších, neúplatných kontrolorů politické moci. Právě proto si přeju[…]

11 Jun

V Praze dne 10. února 2016 Milý Zdeňku, mám skvělý nápad. Co kdybychom k blížícímu se 50. výročí vstupu Járy Cimrmana na divadelní prkna udělali něco nejen pro diváky, ale také pro NE-diváky. Hned vysvětlím, koho tím myslím. Jsou to[…]

4 Jun

„Chtěla bych, aby nás měl náš pan učitel rád a aby se rodiče nehádali.“1) Zvýšení respektu, podpora a ochrana pomáhajících profesionálů, dobrovolníků a pečujících o své blízké.Legislativa – systém – osvěta (vlastní příklad) „Na světě je jen jedna skutečně podstatná[…]

3 Mar

Aneb Jen si to sem odložím bez komentáře Agentura Echo Václav Kotek Řehořova 5, Praha 3           Zjistili jsme, že v televizní reklamě na pivo Gambrinus použil výrobce názvu našeho společného filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, aniž bychom byli požádáni o[…]

12 Jan

První slovo 130 První den syna Bolka Polívky Schválně jsme s Honzou připravili První slovo tohoto týdne včas, abychom ukázali, jak věci probíhající normálně mohou být v této naší nenormální zemi nenormální až šokující. Ostatně, je s podivem, že se minulý týden nesrazily[…]

9 Jan

Právě jsme s tátou uspěli ve sporu s DBP, s.r.o. (Divadlem Bolka Polívky), avšak nikoliv ve věci samotné, tedy v boji za uznání autorských práv mého otce jako režiséra, ale s námitkou podjatosti soudce. Vrchní soud v Olomouci totiž rozhodl o návrhu na[…]

2019
9 May

Srpen 2016Na základě analýzy auditorské společnosti PWC bylo zjištěno, že veškeré smlouvy uzavřené mezi agenturami Aura-Pont s.r.o. a Divadelní agenturou ECHO spol. s r.o., které mají údajně prokazovat vůli Ladislava Smoljaka poskytnout licenci k užití svých autorských práv agentuře Václava[…]

29 Apr

Starosta, Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 3 k rukám všech zastupitelů ÚMČ Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9 Praha 3-Žižkov V Praze dne 19. 3. 2019 Vážený pane starosto, vážená Rado, vážené a milé zastupitelky, vážení a milí zastupitelé! Na mimořádné schůzi Zastupitelstva[…]

25 Feb

Zastupitelstvo Městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9 Praha 3-Žižkov V Praze dne 24. 2. 2019 I. Trestní oznámení podané radním MČ Prahy 3 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé Městské části Praha 3, dle informací od členů Rady jeden z nich podal v loňském[…]

Spolupracuji

Obecně prospěšná společnost Muži a ženy poskytuje osobní asistenci lidem se zdravotním postižením a seniorům. Jejími pracovníky jsou také lidé se zdravotním postižením, proto se jedná o určitou formu vzájemné, Zrcadlové pomoci. Společnost jsem založil a finačně dlouhodobě podporuji.

Nadace Via byla příjemcem mého finančního daru vypláceného z výtěžku 1/8 majetkových autorských práv k dílu Járy Cimrmana v roce 2016.

Sponzoruji Českou carromovou asociaci, která byla v červenci 2016 pořadatelem mistrovství Evropy v indické hře carrom “EUROCUP PRAGUE”. Zúčastnili se desítky špičkových hráčů carromu z 10 evropských zemí i ti nejlepší z ČR včetně mojí maličkosti.

Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu spolupracuje se mnou a Nadací Via při podpoře svobodnější kultury. Společně jsme vedli kurz fundraisingu pro Mladé filantropy a zveřejnili petici “Vraťme Cimrmana národu”.

 

Fysis – φύσις

Zdeněk Kratochvíl, velký filosof, můj učitel a také jeden z kritiků stávající podoby autorského zákona.

Filosofická fakulta UK, aktuálně moje studijní působiště.

slunce

Nadační fond, který podporoval také Ladislav Smoljak a byl i jeho čestným předsedou. Také mně se v minulosti podařilo přispět Slunci na náročné poslání integrace znevýhodněných dětí.

Eva Kacanu, lektorka sociálních služeb, spoluautorka kurzu Zrcadlové pomoci, která společně s Janou Hrdou vyškolila řadu osobních asistentů se zdravotním postižením pro naši společnost Muži a ženy, o.p.s.

 

 

Finančně podporuji psavce Jana Rejžka. Společně vydáváme na Facebooku První slovo a již jsme načali druhou stovku týdenních sloupků. Více zde: https://www.filipsmoljak.cz/prvni-slovo-jana-rejzka-2-0/

Kontakt

Napište mi

fssss