spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Váš kandidát do Senátu 2. - 3. 10. za volební obvod 24.

Filip Smoljak

Váš kandidát do Senátu 2. - 3. 10. za volební obvod 24.

Co chci udělat pro to, aby se svět líbil (mým) dětem, až vyrostou

„Chtěla bych, aby nás měl náš pan učitel rád a aby se rodiče nehádali.“
1) Zvýšení respektu, podpora a ochrana pomáhajících profesionálů, dobrovolníků a pečujících o své blízké.
Legislativa – systém – osvěta (vlastní příklad)

„Na světě je jen jedna skutečně podstatná věc, a tou je láska.“
2) Reforma sociálně ekonomického systému směrem k ekonomice daru, vzájemné pomoci a filantropie.
Legislativa – systém – osvěta (vlastní příklad)

„Chci aby se nakácelo tolik stromů (kromě toho lýkožrouta) a aby se nezabíjela zvířata, i když nějaké jídlo potřebujeme….“
3) Lidštější přístup k ochraně přírody a zvířat. Člověk totiž nikdy neví, kdy se sám stane zvířetem.
Legislativa – systém (re-duce, re-use, re-cykle) – osvěta

„Vadí mi, že se táta pořád rozčiluje kvůli Kotkovi a Svěrákovi.“
4) Reforma systému ochrany duševního vlastnictví. Rovná práva pro všechny autory, nejen pro oblíbence vlivných advokátů. Uvolnění zkostnatělého systému.
Legislativa – systém – osvěta (vlastní příklad)

DÍKY MOC ZA POMOC