Smoljak x Bolek Polívka a soudce Filemon

Právě jsme s tátou uspěli ve sporu s DBP, s.r.o. (Divadlem Bolka Polívky), avšak nikoliv ve věci samotné, tedy v boji za uznání autorských práv mého otce jako režiséra, ale s námitkou podjatosti soudce. Vrchní soud v Olomouci totiž rozhodl o návrhu na vyloučení soudce z projednávání a rozhodnutí věci tak, že soudce Krajského soudu v Brně JUDr. […]