Závěrečná řeč Šalomounova

Závěrečná řeč zástupce žalobce JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph. D. v soudním řízení u Krajského soudu v Brně ve věci týkající se autorství divadelních inscenací režiséra Ladislava Smoljaka mezi F. Smoljakem a Divadlem Bolka Polívky. „Vážený pane předsedo, v roce 93 jsem nastoupil na JAMU na Katedru režie u pana profesora Bořivoje Srby. První přednáška a seminář od […]