CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Milá Česká televize,

podobně jako můj otec Ladislav Smoljak trpím k Tobě určitou citovou vazbou. Tátův nejoblíbenější program byl ČT24, často a rád na Tvé obrazovce vystupoval a jsem si jist, že kromě ¼ autorských práv k dílu Járy Cimrmana jsem po něm zdědil i tuto jeho náklonnost k Tobě.

Nyní se objevila šance, že se táta na Tvojí obrazovce znovu objeví. Chtěl bych Ti za to moc poděkovat, že jsi ochotná setkání táty s jeho diváky po více než šesti letech umožnit prostřednictvím pořadu Půlstoletí s Cimrmanem.

V polovině května letošního roku jsi se na mě, milá Česká televize, obrátila, abych Ti poskytl svolení a licenci k užití autorských práv za účelem pořízení záznamu výročního Cimrmanova představení a k jeho šíření. Již tehdy jsem Ti slíbil, že Ti toto svolení a licenci k užití záznamu milerád poskytnu.

Chceš-li to mít písemně, pokusím se to naformulovat ještě jednou bez složitých právnických pavučinek, nad kterými by týmy právníků musely meditovat řadu týdnů. A ona sláva se kvapem blíží, říkala jsi, že to má být už 4. října!

Uděluji Ti tedy svolení a autorskou licenci k pořízení záznamu výročního divadelního představení provedeného souborem známým veřejnosti již několik desetiletí pod názvem Divadlo Járy Cimrmana a jsem připraven poskytnout Ti ji k pořízení kteréhokoliv dalšího záznamu výročního představení provedeného kterýmkoli dalším profesionálním či amatérsým souborem v libovolném složení, pokud budeš ode mne takový souhlas někdy v budoucnu potřebovat.

Licence k užití se vztahuje na Tvoje vysílání všemi možnými technickými prostředky, včetně digitálních sítí, samozřejmě na užití prostřednictvím internetu, a to bez územního nebo časového omezení. Budu rád, když záznam představení bude k dispozici veřejnosti i déle než 70 let po smrti posledního ze spoluautorů čehokoliv, ale pokud si přeješ, práva k užití pokládej za udělena přesně na dobu trvání autorských práv k dílu dle stávající právní úpravy.

Spravedlivou odměnu z užití mého malého podílu na majetkových autorských právech, prosím, vyplať v souladu s autorským zákonem a na mé výslovné přání přímo na účet Nadace Via, která o tom již ví.

Jen Tě žádám, neukrajuj z mého podílu žádná procenta komukoliv jinému, zejména ne agenturám, agentům, pověřencům, vyjednavačům, lobystům či jiným prostředníkům. Sama jistě dobře víš, že „nejhorší ze všeho jsou prostředníci, ty potvory Ti vlezou všude!“

Mě žádná agentura, ani řetězec prostředníků nezastupuje, takže předpokládám, že se dokážeme domluvit jen sami mezi sebou, jako lidi, ne?

Se srdečným pozdravem a přáním alespoň milionu Tvých spokojených diváků, kteří se nemají šanci dostat přímo do divadla na živé představení

Filip Smoljak, tátův druhorozený syn.

(Předáno generálnímu řediteli České televize 14. září 2016)