CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Díky, Miloši!

Konečným smyslem sociální práce (ať je to jakkoliv nadnesené či pyšné) je snaha o vytvoření co nejzdravější společnosti jako celku, v níž budou minimalizovány či imunizovány sociálně patologické jevy, jejich příčiny nebo jejich šiřitelé.

Sociální pracovníci musí vítat zvolení Miloše Zemana prezidentem stejně tak, jako před ním Václava Havla a Václava Klause. Každý z nich totiž reprezentuje určitou školní pomůcku – ikonu v mravním i sociálním smyslu lidské existence a jejího významu. Sociální pracovníci se tetelí při pomyšlení, jakou že to společenskou diagnostiku a osvětu nám tu osud přihrál, když obnažil ve světle ramp tyto tři bytosti, jejich osobnosti, charaktery, patologie…

A stejně tak z hlediska soutěže o nejlepší sociální případ jsme dostali poměrně slušný výběr, pohleďte, milá veřejnosti, na věc správně: Jeden měl problém s tím, druhý s oním, třetí s tamtím. Jak lépe demonstrovat lidský problém, než dosazením problému přímo do úřadu! Zvolením typického klienta – figuranta – ikony sociální práce.

Dvě ikony (Václavové) se nám již na semináři předvedli. Děkujeme za názorný příklad, chlapci, můžete si sednout. Teď je na řadě výuková pomůcka Miloš.

Filip Smoljak, 13. března 2013