Obecně prospěšná společnost Muži a ženy poskytuje osobní asistenci lidem se zdravotním postižením a seniorům. Jejími pracovníky jsou také lidé se zdravotním postižením, proto se jedná o určitou formu vzájemné, Zrcadlové pomoci. Společnost jsem založil a finačně dlouhodobě podporuji.

[separator size=“wide“ style=“shadow_bottom“ height=“25″]

Nadace Via byla příjemcem mého finančního daru vypláceného z výtěžku 1/8 majetkových autorských práv k dílu Járy Cimrmana v roce 2016.

[separator size=“wide“ style=“shadow_bottom“ height=“25″]

Sponzoruji Českou carromovou asociaci, která byla v červenci 2016 pořadatelem mistrovství Evropy v indické hře carrom „EUROCUP PRAGUE“. Zúčastnili se desítky špičkových hráčů carromu z 10 evropských zemí i ti nejlepší z ČR včetně mojí maličkosti.

[separator size=“wide“ style=“shadow_bottom“ height=“25″]

Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu spolupracuje se mnou a Nadací Via při podpoře svobodnější kultury. Společně jsme vedli kurz fundraisingu pro Mladé filantropy a zveřejnili petici „Vraťme Cimrmana národu“.

 

[separator size=“wide“ style=“shadow_bottom“ height=“25″]

Fysis – φύσις

Zdeněk Kratochvíl, velký filosof, můj učitel a také jeden z kritiků stávající podoby autorského zákona.

[separator size=“wide“ style=“shadow_bottom“ height=“25″]

Filosofická fakulta UK, aktuálně moje studijní působiště.

[separator size=“wide“ style=“shadow_bottom“ height=“25″]

slunce

Nadační fond, který podporoval také Ladislav Smoljak a byl i jeho čestným předsedou. Také mně se v minulosti podařilo přispět Slunci na náročné poslání integrace znevýhodněných dětí.

[separator size=“wide“ style=“shadow_bottom“ height=“25″]

Eva Kacanu, lektorka sociálních služeb, spoluautorka kurzu Zrcadlové pomoci, která společně s Janou Hrdou vyškolila řadu osobních asistentů se zdravotním postižením pro naši společnost Muži a ženy, o.p.s.

[separator size=“wide“ style=“shadow_bottom“ height=“25″]

 

Finančně podporuji psavce Jana Rejžka. Společně vydáváme na Facebooku První slovo a již jsme načali druhou stovku týdenních sloupků. Více zde: https://www.filipsmoljak.cz/prvni-slovo-jana-rejzka-2-0/

[separator size=“wide“ style=“shadow_bottom“ height=“25″]