CTÍM OTCE I MATKU, V TOM NEZNÁM BRATRA

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

Spravedlnost zvítězí

Filip Smoljak

PROTI MÝTŮM: Kdo má licenci ke hrám Divadla Járy Cimrmana?

MÝTUS: Divadlo Járy Cimrmana je prakticky totéž co Divadelní agentura Echo, spol. s r. o., která má oprávnění nakládat s autorskými licencemi.

PRAVDA: Divadelní agentura Echo, spol. s r.o. rozhodně není totéž, a dokonce není ani oprávněným provozovatelem Divadla Járy Cimrmana, protože nikdy nedostala řádnou licenci od všech nositelů autorských práv v souladu se zákonem (dle právní analýzy několika právních autorit). Tuto situaci se Filip snaží řešit jednáním se všemi zainteresovanými stranami tak, aby provozování Divadla bylo do budoucna legální a transparentní. Nelze předjímat případné rozhodnutí soudu, ale ze zákona vyplývá, že oprávnění sdělovat dílo veřejnosti mají na prvním místě vždy sami autoři, případně jejich dědicové.

PERLIČKA: Ladislav Smoljak vždy pokládal Divadlo Járy Cimrmana za produkt autorské dvojice Smoljak & Svěrák, která jediná má právo rozhodovat o jeho veškeré činnosti. Divadlo tak nemůže být „totéž“, co Divadelní agentura Echo, spol. s r. o., která je ve 100% vlastnictví jednoho jediného člena hereckého souboru. Navíc společnost s ručením omezením a Divadlo bez právní subjektivity nemohou být nikdy „totéž“ ani z právního hlediska. Zda ostatní členové Divadla a v jaké míře stojí nebo nestojí za touto agenturou, lze z jejich vyjádření jen velmi těžko objektivně poznat, protože všichni jsou na výplatní listině této agentury. Někteří Filipovi sourozenci začínají zvažovat, zda je současný stav správný…