Hore

Filip Smoljak

Osobní portfolio

Syn Ladislava Smoljaka, divadelního a filmového režiséra

Podporuje amatérské nevýdělečné divadelní soubory ze všech koutů Čech a Moravy, aby mohly hrát divadelní hry Smoljaka a Svěráka bez omezení a poplatků. Na svých cestách za desítkami jedinečných divadel natáčí rozhlasové reportáže. V minulosti se podílel na iniciativě usilující o bezplatné sledování divadelních her Járy Cimrmana na internetu, které se podařilo prosadit. Také omezení pro amatérské soubory se podařilo uvolnit v rámci projektu CImrman žije! a dnes již mohou cimrmanovstí nadšenci hrát jednu inscenaci víc než třikrát za život, jak tomu bylo do roku 2017.

Usiluje také o respektování autorských práv svého otce k divadelním inscenacím všech 15 divadelních her, které jako režisér vytvořil. Bohužel ani po 50 letech existence Divadla Járy Cimrmana nejsou autorská práva L. Smoljaka respektována. Manažer Zdeňka Svěráka Václav Kotek a jeho Divadelní agentura ECHO spol. s r.o. s nimi obchoduje, přestože k tomu dodnes nemá svolení od Smoljakových potomků. Nezákonně inkasuje autorské odměny z rozhlasového vysílání na svůj vlastní účet, přestože není autorem ani jedné jediné čárky dramatického textu. Svévolně a bez povolení prodává divadelní inscenace bez licence desítkám firem i veřejnoprávním subjektům, kdy se často jedná o předraženou zakázku.

Objevují se dokonce i pomluvy, že Ladislav Smoljak není plnohodnotným autorem díla, které vytvořil. Popírání autorství je ve většině zemí světa protiprávní a také v tomto směru probíhá již několik soudních sporů.

Bez řádné autorské licence komerčně využívají Cimrmanovo dílo i další subjekty, zejména Žižkovské divadlo Járy Cimrmana – příspěvková organizace Prahy 3, nebo například společnost Supraphon, a.s., která vydala set všech 15 divadelních her na vinylových LP deskách a nezaplatila ani jednu jedinou korunu synovi Ladislava Smoljaka Filipovi ani za užití autorských práv k dramatickému textu,ani za užití práv k uměleckým výkonům jeho otce, ani za užití jeho vlastních práv výkonného umělce. V dubnu 2017 byla podána žaloba na společnost Supraphon, a.s., k Městskému soudu v Praze, která stále čeká na vyřízení…

„Jako držitel ¼ práv Ladislava Smoljaka, spoluautora a režiséra díla českého velikána Járy Cimrmana, mám zájem na tom, aby se toto dílo dostalo k co největšímu počtu diváků a autorská práva byla užívána poctivě, transparentně a v případě nekomerčních aktivit též bezúplatně. O totéž vždy usiloval i můj otec. Bohužel, snahou mnoha agentur a producentů je, aby z díla výjimečného autora sami vytěžili co nejvíce na úkor rodiny Ladislava Smoljaka. Jeho jméno by nejradši nechali upadnout v zapomenutí.

Filip Smoljak je projektový manažer v oblasti filantropie, fundraisingu a sociálních inovací. Po letech strávených u filmu, v divadle a v médiích se dlouho věnoval komerční a později sociální reklamě, sociálním programům a inovacím. Dal jméno projektu Světluška na pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením (2001) a podílel se na její první filmové a televizní kampani. Vytvořil a vedl řadu vládních i nevládních projektů a osvětových kampaní: zcela první českou vládní kampaň proti domácímu násilí (2003), několik ročníků kampaně proti rasismu (2004 – 2006), projekty pro rovné příležitosti žen a mužů, guerillovou kampaň proti vykořisťování žen v prostituci, zdravotní kampaň pro prevenci rakoviny tlustého střeva, kampaň pro soutěž Obec přátelská rodině (2007 – 2009), nebo projekt na podporu podnikání znevýhodněných osob Jiná realita. Mezi osoby s postižením počítá i některé politiky, které “podpořil” tzv. Dárky naruby (2010). Speciálně pro bývalého prezidenta Václava Havla zorganizoval řetězový dárcovský projekt Danajský dar (2011 – 2014).

Pomohl finančně nebo dobrovolnou prací řadě neziskových organizací i konkrétních osob. Založil a vede neziskovou organizaci Muži a ženy o.p.s., která funguje na inovativním principu vzájemné, tzv. Zrcadlové pomoci mezi lidmi se zdravotním postižením. Tuto inovaci vytvořil společně s lektorkou sociálních služeb Janou Hrdou (1952 – 2014), která navzdory velmi těžkému zdravotnímu hendikepu a péče o dvě děti prosadila počátkem 90. let systém osobní asistence.

Filip Smoljak je autorem úvodní studie zkoumající možnosti rozvíjení empatie a altruismu u předškolních dětí. Tato studie by měla sloužit jako základní kámen nového projektu Škola pomáhání Jany Hrdé. Trénuje také mladé začínající filantropy, aby i oni měli šanci pomáhat druhým. Jedna z jeho studentek Lenka Martínková byla nominována na cenu Nadace Via “Mladý srdcař” a další studentka produkce na pražské DAMU Johana Urbanová dnes vede projekt Cimrman žije! na podporu nevýdělečných divadelních souborů.

V současnosti dokončuje magisterské studium na Filosofické fakultě UK, obor sociální politika a sociální práce, v minulosti několik let studoval technické obory na ČVUT a MFF UK. Ohniskem jeho zájmu je filosofie sociální pomoci, výzkum empatie a filantropie. Aktivně se věnuje indické hře carrom, rekreačnímu yachtingu a velice špatně hraje též curling.

Motto: Dospělý člověk by se měl neustále vzdělávat a vychovávat, aby neopouštěl tento svět jako staré rozmazlené dítě…

Blog

2018
14 May

Nechtěl jsem do debaty vstupovat, ale ke kritickým poznámkám mě vyprovokovaly 2 věci. Za prvé nerozumím tomu, proč nedostal p. Smoljak v TIŠTĚNÝCH DN stejný prostor k odpovědi jako p. Srstka (třeba i v drobně zkrácené verzi, odpovídající délce textu[…]

16 Apr

Můj táta mi vyprávěl o divadle často. Někdy srovnával svoji roli při vytváření divadelní hry s rolí Zdeňka Svěráka. Táty byl prý architekt, Zdeněk dělal víc vtipů, takové ty kudrlinky. A někdy také přišla řeč na porovnání tátovy práce s[…]

8 Apr

Ve své úvaze, kterou čtrnáctideník Divadelní noviny otiskl v posledním vydání, pan prof. JUDr. Jiří Srstka, ředitel kolektivního správce DILIA, píše: „Médii probleskla zpráva, že Filip Smoljak neuspěl se žalobou ohledně uznání autorských práv svého otce na režijní pojetí her[…]

19 Mar

Poznámky k režijnímu stylu Ladislava Smoljaka V historické tradici české režie existují dvě základní linie. Už od prvního desetiletí minulého století, tedy od chvíle, kdy se režie emancipovala jako řídící komponent divadelní inscenace, vidíme už u „otců zakladatelů“ u kolébky[…]

12 Mar

První slovo (XV) Královna vší trapnosti Karla                   Bohyně Thálie nade mnou drží ochrannou ruku, neboť. Byl jsem pozván na Novou scénu Národního divadla na druhou premiéru novinky Jana Friče a Milana Šotka Zbyhoň! Má hlava dubová popletla datum a prošvihla[…]

2017
19 Jul

Prvního října 2016 se v Tanvaldu a Příchovicích konala oslava Půlstoletí s Cimrmanem a k tomu veřejná sbírka. Propagace celé akce byla založena na vystupování herců Divadla Járy Cimrmana, kteří však pro rozhlasové vysílání nelegálně užili dílo autorů Ladislava Smoljaka[…]

19 Jul

Cimrman žije!

Dosavadní praxe většiny nositelů autorských práv k dílu Járy Cimrmana (kromě Filipa Smoljaka) je taková, že každý amatérský soubor, který o to požádá, může sehrát libovolnou divadelní hru JC maximálně třikrát a za svou produkci musí autorům zaplatit. Filip Smoljak[…]

14 May

Vážený a milý Český rozhlase, jak se máš?! Odpusť mi tykání, ale ve svých vzpomínkách na Tebe jsem se přenesl do chlapeckých let, kdy mě táta, Ladislav Smoljak, vodil okolo Tebe z mateřské školy. Ukazoval mi ještě nevyspravené stopy od[…]

2016
20 Nov

MÝTUS: Divadlo Járy Cimrmana je prakticky totéž co Divadelní agentura Echo, spol. s r. o., která má oprávnění nakládat s autorskými licencemi. PRAVDA: Divadelní agentura Echo, spol. s r.o. rozhodně není totéž, a dokonce není ani oprávněným provozovatelem Divadla Járy[…]

19 Nov

POMLUVA: Filip házel klacky pod nohy České televizi, která chtěla natočit divadelní představení “Psaní do nebe” a inkasoval za to dokonce 300.000 Kč. PRAVDA: Filip inkasoval za celý projekt přesnou Nulu. Autorská odměna pro něj činila 8.750 Kč a šla celá[…]

Spolupracuji

Obecně prospěšná společnost Muži a ženy poskytuje osobní asistenci lidem se zdravotním postižením a seniorům. Jejími pracovníky jsou také lidé se zdravotním postižením, proto se jedná o určitou formu vzájemné, Zrcadlové pomoci. Společnost jsem založil a finačně dlouhodobě podporuji.

Pirátská strana podporuje bezplatné streamování audiovizuálních záznamů her Járy Cimrmana a volnější práva k Cimrmanovu dílu obecně. Já zase podporuji Pirátskou stranu.

Nadace Via byla příjemcem mého finančního daru vypláceného z výtěžku 1/8 majetkových autorských práv k dílu Járy Cimrmana.

Sponzoruji Českou carromovou asociaci, která byla v červenci 2016 pořadatelem mistrovství Evropy v indické hře carrom “EUROCUP PRAGUE”. Zúčastnili se desítky špičkových hráčů carromu z 10 evropských zemí i ti nejlepší z ČR včetně mojí maličkosti.

Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu spolupracuje se mnou a Nadací Via při podpoře svobodnější kultury. Společně jsme vedli kurz fundraisingu pro Mladé filantropy a zveřejnili petici “Vraťme Cimrmana národu”.

 

Fysis – φύσις

Zdeněk Kratochvíl, velký filosof, můj učitel a také kritik stávající podoby autorského zákona.

Filosofická fakulta UK, aktuálně moje studijní působiště.

slunce

Nadační fond, který podporoval můj otec Ladislav a byl i jeho čestným předsedou. Také mně se v minulosti podařilo přispět Slunci na náročné poslání integrace znevýhodněných dětí.

Eva Kacanu, lektorka sociálních služeb, spoluautorka kurzu Zrcadlové pomoci, která společně s Janou Hrdou vyškolila řadu osobních asistentů se zdravotním postižením pro naši společnost Muži a ženy, o.p.s.

Kateřina Pincová, speciální pedagožka, dcera Jany Hrdé. S jejím laskavým svolením a pomocí pracujeme na založení Školy pomáhání Jany Hrdé.

Kontakt

Napište mi

fssss