Hore

Category: Blog

October 6 2016

Doslechl jsem se od jednoho právníka, že jsi prý podepsal několik smluv s mým otcem ještě dva měsíce po jeho úmrtí. Nemohl jsem tomu uvěřit. „Tak to asi těžko,” povídám. „O tom bych teda jako musel něco vědět, protože tou[…]

October 5 2016

Včera jsi mělo svůj další velký den. Hrálo jsi výroční představení pro pozvané diváky zaznamenávané Českou televizí. I když jsem nebyl u toho, jsem rád, že jsem mohl svou skromnou osminkou autorských práv přispět k tomu, aby se televizní záznam[…]

September 14 2016

podobně jako můj otec Ladislav Smoljak trpím k Tobě určitou citovou vazbou. Tátův nejoblíbenější program byl ČT24, často a rád na Tvé obrazovce vystupoval a jsem si jist, že kromě ¼ autorských práv k dílu Járy Cimrmana jsem po něm[…]

February 25 2016
February 24 2016

Nadace Via

Filip Smoljak, syn Ladislava Smoljaka, symbolicky předal darovací šek na “výtěžek z užití jedné osminy díla Járy Cimrmana” řediteli Nadace Via Jiřímu Bártovi. Filip Smoljak vlastní právě jednu osminu autorských práv, svého podílu se chce vzdát a věnovat ho na[…]

February 21 2016

Proč daruji?

Proč daruji autorská práva a výtěžek z provozování díla Járy Cimrmana jinému subjektu a proč jím má být právě Nadace Via? Nejstručněji odpovím tak, že tento nejgeniálnější český autor nežije, a to již více než 70 let. Podle autorského zákona[…]

February 11 2016

Milý Zdeňku

mám skvělý nápad. Co kdybychom k blížícímu se 50. výročí vstupu Járy Cimrmana na divadelní prkna udělali něco nejen pro diváky, ale také pro NE-diváky. Hned vysvětlím, koho tím myslím. Jsou to lidé, kteří do divadla nechodí ze dvou obecnějších[…]

December 10 2015
November 18 2015

Veřejně se přiznávám ke svým nemravným příjmům. Vím, že nejsem sám, kdo má v této zemi potíže s čistotou svých příjmů, ale patrně jsem teď jediný, kdo se sám veřejně udává. Věc se má tak… Všechno začalo tím, že jsem[…]

November 11 2015

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury Vážený pane ministře, před více než patnácti lety byl přijat nový autorský zákon. Před více než 100 lety možná zemřel jeden z nejgeniálnějších českých autorů, Jára Cimrman. To nevíme zcela jistě. Ale zcela prokazatelně tento autor[…]

1 2 3 4