Hore

Filip Smoljak

Osobní portfolio

Projektový manažer v oblasti sociálních služeb a filantropie. Syn Ladislava Smoljaka, divadelního a filmového režiséra.

Filip Smoljak podporuje amatérské nevýdělečné divadelní soubory ze všech koutů Čech a Moravy, aby mohly hrát divadelní hry Smoljaka a Svěráka. Na svých cestách za desítkami jedinečných divadel natáčí rozhlasové reportáže pro seriál Cimrman žije! V minulosti se podílel na iniciativě usilující o bezplatné sledování divadelních her Járy Cimrmana na internetu, které se podařilo v kompromisní podobě prosadit. Také omezení pro amatérské soubory se již podařilo uvolnit. Dnes  mohou cimrmanovstí nadšenci hrát jednu inscenaci víc než pouze třikrát za život, jak tomu bylo z nařízení Zdeňka Svěráka do roku 2017.

Filip Smoljak také usiluje o respektování autorských práv otce Ladislava k divadelním inscenacím všech 15 divadelních her, které jako režisér vytvořil. Bohužel ani po 50 letech nejsou tato práva L. Smoljaka některými provozovateli respektována. Desítky obcí po celé České republice totiž platí za práva někomu jinému než jsou oprávnění nositelé autorských práv.

Bojuje také proti systému kolektivních správců, kteří nespravedlivě vybírají a rozdělují odměny pro autory a umělce. V tomto systému jsou zvýhodňováni především producenti, vydavatelé a různí nepoctiví prostředníci. Za autory jsou často vybírány odměny bez jejich souhlasu a ve prospěch jiných osob.

„Jako držitel ¼ práv Ladislava Smoljaka, spoluautora a režiséra díla českého velikána Járy Cimrmana, mám zájem na tom, aby se toto dílo dostalo k co největšímu počtu diváků a autorská práva byla užívána poctivě, transparentně a v případě nekomerčních aktivit též bezúplatně. O totéž vždy usiloval i můj otec. Bohužel, snahou mnoha agentur, producentů, a dokonce i jeho bývalých spolupracovníků a přátel je, aby z díla výjimečného autora sami vytěžili co nejvíce na úkor rodiny Ladislava Smoljaka. Jeho jméno nechají postupně upadnout v zapomenutí.

Filip Smoljak je projektový manažer v oblasti sociálních služeb a filantropie. Po letech strávených u filmu, v divadle a v médiích se dlouho věnoval komerční a později sociální reklamě, sociálním programům a inovacím. Dal jméno projektu Světluška na pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením (2001) a podílel se na její první filmové a televizní kampani. Vytvořil a vedl řadu vládních i nevládních projektů a osvětových kampaní: zcela první českou vládní kampaň proti domácímu násilí (2003), několik ročníků kampaně proti rasismu (2004 – 2006), projekty pro rovné příležitosti žen a mužů, guerillovou kampaň proti vykořisťování žen v prostituci, zdravotní kampaň pro prevenci rakoviny tlustého střeva, kampaň pro soutěž Obec přátelská rodině (2007 – 2009), nebo projekt na podporu podnikání znevýhodněných osob Jiná realita. Mezi osoby s určitým “postižením” počítá i některé politiky, které “podpořil” tzv. Dárky naruby (2010). Speciálně pro bývalého prezidenta Václava Havla zorganizoval řetězový dárcovský projekt Danajský dar (2011 – 2014).

Pomohl finančně nebo dobrovolnou prací řadě neziskových organizací i konkrétních osob. Založil a vede neziskovou organizaci Muži a ženy o.p.s., která funguje na inovativním principu vzájemné, tzv. Zrcadlové pomoci mezi lidmi se zdravotním postižením. Tuto inovaci vytvořil společně s lektorkou sociálních služeb Janou Hrdou (1952 – 2014), která navzdory velmi těžkému zdravotnímu hendikepu a péče o dvě děti prosadila počátkem 90. let systém osobní asistence.

Filip Smoljak je autorem úvodní studie zkoumající možnosti rozvíjení empatie a altruismu u předškolních dětí. Tato studie by měla sloužit jako základní kámen nového projektu Škola pomáhání Jany Hrdé. Trénuje také mladé začínající filantropy, aby i oni měli šanci pomáhat druhým. Jedna z jeho studentek Lenka Martínková byla nominována na cenu Nadace Via “Mladý srdcař” a další studentka produkce na pražské DAMU Johana Urbanová dnes vede projekt Cimrman žije! na podporu nevýdělečných divadelních souborů.

Podporuje finančně několik neziskových organizací a dobročinných projeků.

V současnosti dokončuje magisterské studium na Filosofické fakultě UK, obor sociální politika a sociální práce, v minulosti několik let studoval technické obory na ČVUT a MFF UK. Ohniskem jeho zájmu je filosofie sociální pomoci, výzkum empatie a filantropie. Aktivně se věnuje indické hře carrom (bývalý mistr republiky), rekreačně yachtingu a velice špatně hraje curling.

Motto: Dospělý člověk by se měl neustále vzdělávat a vychovávat, aby neopouštěl tento svět jako staré rozmazlené dítě…

Blog

2019
3 Feb

Ovšem, máte pravdu. Nejedná se o to velké historické Národní divadlo v Praze. Mám na mysli malé, ale také trochu historické Národní divadlo ve Znojmě. Ono je to jmenovitě nikoli Národní, ale Městské divadlo Znojmo, abychom byli přesní. Jenže se[…]

18 Jan

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Janem Fifkou ve věci žalobce: Filip Smoljak, narozený dne 17. 10. 1965bytem náměstí Jiřího z Poděbrad 1382/2, Praha 2zastoupený advokátem JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D. sídlem Bráfova třída 770/52, Třebíč proti žalovanému[…]

13 Jan

První slovo LIV Mein Führer Bruno Ganz! V sobotu zemřel ve věku sedmasedmdesáti let na rakovinu vynikající švýcarský herec Bruno Ganz. Naše přežvykující telátka z bulvárních žump jako vždy samozřejmé nevědí ani zbla o tom, že na divadle vytvořil skvělého Fausta ve[…]

2018
8 Dec

Dnes by se režisér Ladislav Smoljak dožil 87 let. Jsou to smutné oslavy nejen proto, že již není mezi námi, ale také proto, že je popírán jeho umělecký přínos v divadelním světě. Shodou okolností se nyní podařilo nalézt několik významných dokumentů[…]

31 Oct

Drahé Divadlo Járy Cimrmana! Včera jsi mělo svůj další velký den. Hrálo jsi výroční představení pro pozvané diváky zaznamenávané Českou televizí. I když jsem nebyl u toho, jsem rád, že jsem mohl svou skromnou osminkou autorských práv přispět k tomu[…]

29 Oct

Zdeněk Svěrák v týdeníku Respekt kromě celé řady polopravd a absurdních tvrzení označil Filipa Smoljaka za “mstivého minoritního dědice”, aniž by vysvětlil proč a kvůli čemu by se měl syn jeho celoživotního přítele, režiséra Ladislava Smoljaka, vlastně mstít. Zde je[…]

31 Jul

Závěrečná řeč zástupce žalobce JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph. D. v soudním řízení u Krajského soudu v Brně ve věci týkající se autorství divadelních inscenací režiséra Ladislava Smoljaka mezi F. Smoljakem a Divadlem Bolka Polívky. „Vážený pane předsedo, v roce[…]

11 Jul

Ze žaloby na ochranu osobnosti podané dne 11. 7. 2018 k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 Filipem Smoljakem pro podezření z protiprávního jednání nakladatelství Economia a.s. kvůli uveřejnění nepravdivých tvrzení. Žalovaný je: vydavatelem týdeníku RESPEKT a provozovatelem internetového portálu RESPEKT.CZ[…]

1 Jun

Stěžovatel (žalobce): Filip Smoljak nar. XXXXXXXX bytem XXXXXXX XXXXXX   Právní zástupce: JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., advokát, AK Třebíč, Bráfova tř. 52     Účastníci řízení: Krajský soud v Hradci Králové jednající předsedou senátu JUDr. Janem Fifkou      […]

14 May

Nechtěl jsem do debaty vstupovat, ale ke kritickým poznámkám mě vyprovokovaly 2 věci. Za prvé nerozumím tomu, proč nedostal p. Smoljak v TIŠTĚNÝCH DN stejný prostor k odpovědi jako p. Srstka (třeba i v drobně zkrácené verzi, odpovídající délce textu[…]

Spolupracuji

Obecně prospěšná společnost Muži a ženy poskytuje osobní asistenci lidem se zdravotním postižením a seniorům. Jejími pracovníky jsou také lidé se zdravotním postižením, proto se jedná o určitou formu vzájemné, Zrcadlové pomoci. Společnost jsem založil a finačně dlouhodobě podporuji.

Pirátská strana podporuje bezplatné streamování audiovizuálních záznamů her Járy Cimrmana a volnější práva k Cimrmanovu dílu obecně. Já zase podporuji Pirátskou stranu a její kandidáty ve volbách.

Nadace Via byla příjemcem mého finančního daru vypláceného z výtěžku 1/8 majetkových autorských práv k dílu Járy Cimrmana v roce 2016.

Sponzoruji Českou carromovou asociaci, která byla v červenci 2016 pořadatelem mistrovství Evropy v indické hře carrom “EUROCUP PRAGUE”. Zúčastnili se desítky špičkových hráčů carromu z 10 evropských zemí i ti nejlepší z ČR včetně mojí maličkosti.

Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu spolupracuje se mnou a Nadací Via při podpoře svobodnější kultury. Společně jsme vedli kurz fundraisingu pro Mladé filantropy a zveřejnili petici “Vraťme Cimrmana národu”.

 

Fysis – φύσις

Zdeněk Kratochvíl, velký filosof, můj učitel a také jeden z kritiků stávající podoby autorského zákona.

Filosofická fakulta UK, aktuálně moje studijní působiště.

slunce

Nadační fond, který podporoval také Ladislav Smoljak a byl i jeho čestným předsedou. Také mně se v minulosti podařilo přispět Slunci na náročné poslání integrace znevýhodněných dětí.

Eva Kacanu, lektorka sociálních služeb, spoluautorka kurzu Zrcadlové pomoci, která společně s Janou Hrdou vyškolila řadu osobních asistentů se zdravotním postižením pro naši společnost Muži a ženy, o.p.s.

Kateřina Pincová, speciální pedagožka, dcera Jany Hrdé. S jejím laskavým svolením a pomocí pracujeme na založení Školy pomáhání Jany Hrdé.

Kontakt

Napište mi

fssss