Hore

Filip Smoljak

Osobní portfolio

Filantrop a projektový manažer v oblasti socionomie, fundraisingu a sociálních inovací. Jeden ze čtyř potomků Ladislava Smoljaka.

Po letech strávených u filmu, v divadle a v médiích se dlouho věnoval komerční a později sociální reklamě, sociálním programům a inovacím. Dal jméno projektu Světluška na pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením (2001) a podílel se na její první filmové a televizní kampani. Vytvořil a vedl řadu vládních i nevládních projektů a osvětových kampaní: Zcela první českou vládní kampaň proti domácímu násilí (2003), několik ročníků kampaně proti rasismu (2004 – 2006), projekty pro rovné příležitosti žen a mužů, guerillovou kampaň proti vykořisťování žen v prostituci, zdravotní kampaň pro prevenci rakoviny tlustého střeva, kampaň pro soutěž Obec přátelská rodině (2007 – 2009), nebo projekt na podporu podnikání znevýhodněných osob Jiná realita. Mezi osoby s postižením počítá i některé politiky, které “podpořil” tzv. Dárky naruby (2010). Speciálně pro bývalého prezidenta Václava Havla zorganizoval řetězový dárcovský projekt Danajský dar (2011 – 2014).

Pomohl finančně nebo dobrovolnou prací řadě neziskových organizací i konkrétních osob. Založil a vede neziskovou organizaci Muži a ženy o.p.s., která funguje na inovativním principu vzájemné, tzv. Zrcadlové pomoci mezi lidmi se zdravotním postižením. Tuto inovaci vytvořil společně s lektorkou sociálních služeb Janou Hrdou (1952 – 2014), která sama s velmi těžkým zdravotním postižením založila počátkem 90. let systém osobní asistence.

V současnosti Filip Smoljak pracuje na studii zkoumající empatii a altruismus u předškolních dětí. Tato studie bude sloužit jako základní kámen nového projektu Škola pomáhání Jany Hrdé. Také trénuje mladé začínající filantropy (od roku 2014), zejména ty z chudších rodin a ohrožených vrstev, aby i oni měli šanci pomáhat druhým. Je iniciátorem fondu Mrtví živým ve spolupráci s Nadací Via na rozvoj tvorby a šíření svobodné kultury, kterou podporuje také Pirátská strana. Nadaci Via daroval výtěžek z provozování 1/8 autorských práv k dílu Járy Cimrmana.

V současnosti navštěvuje Filosofickou fakultu UK, obor sociální politika a sociální práce, v minulosti několik let studoval technické obory na ČVUT a MFF UK. Součástí jeho zájmů je filosofie archaického Řecka, fenomenologie a nové poznatky z oblasti teoretické fyziky a role vědomí v objektivní realitě. Indická hra carrom, yachting a curling.

Motto: Dospělý člověk by se měl neustále vzdělávat a sebevychovávat, aby neopouštěl tento svět jako staré rozmazlené dítě…

Blog

2016
24 Feb

Nadace Via

Filip Smoljak, syn Ladislava Smoljaka, symbolicky předal darovací šek na “výtěžek z užití jedné osminy díla Járy Cimrmana” řediteli Nadace Via Jiřímu Bártovi. Filip Smoljak vlastní právě jednu osminu autorských práv, svého podílu se chce vzdát a věnovat ho na[…]

21 Feb
cimrman

Proč daruji?

Proč daruji autorská práva a výtěžek z provozování díla Járy Cimrmana jinému subjektu a proč jím má být právě Nadace Via? Nejstručněji odpovím tak, že tento nejgeniálnější český autor nežije, a to již více než 70 let. Podle autorského zákona[…]

11 Feb
letter

Milý Zdeňku

mám skvělý nápad. Co kdybychom k blížícímu se 50. výročí vstupu Járy Cimrmana na divadelní prkna udělali něco nejen pro diváky, ale také pro NE-diváky. Hned vysvětlím, koho tím myslím. Jsou to lidé, kteří do divadla nechodí ze dvou obecnějších[…]

2015
18 Nov

Veřejně se přiznávám ke svým nemravným příjmům. Vím, že nejsem sám, kdo má v této zemi potíže s čistotou svých příjmů, ale patrně jsem teď jediný, kdo se sám veřejně udává. Věc se má tak… Všechno začalo tím, že jsem[…]

11 Nov

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury Vážený pane ministře, před více než patnácti lety byl přijat nový autorský zákon. Před více než 100 lety možná zemřel jeden z nejgeniálnějších českých autorů, Jára Cimrman. To nevíme zcela jistě. Ale zcela prokazatelně tento autor[…]

Spolupracuji

Obecně prospěšná společnost Muži a ženy poskytuje osobní asistenci lidem se zdravotním postižením a seniorům. Jejími pracovníky jsou také lidé se zdravotním postižením, proto se jedná o určitou formu vzájemné, Zrcadlové pomoci. Společnost jsem založil a finačně dlouhodobě podporuji.

Pirátská strana podporuje legální volné šíření audiovizuálních záznamů her Járy Cimrmana v českém jazyce s pomocí filantropie.

Nadace Via je příjemcem mého daru z 1/8 majetkových autorských práv k dílu Járy Cimrmana.

Sponzoruji Českou carromovou asociaci, která bude pořadatelem mistrovství Evropy v indické hře carrom “EUROCUP PRAGUE” ve dnech 7. – 11. 7. 2016. Zúčastní se ho desítky světových špičkových hráčů carromu i také ti nejlepší z ČR, včetně mojí maličkosti.

Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu spolupracuje se mnou a Nadací Via na založení Fondu Mrtví živým. Společně jsme také vedli kurz fundraisingu pro Mladé filantropy a zveřejnili petici “Vraťme Cimrmana národu”.

 

Fysis – φύσις

Zdeněk Kratochvíl, velký filosof, můj učitel a také kritik stávající podoby autorského zákona.

Filosofická fakulta UK, aktuálně moje studijní působiště.

slunce

Nadační fond, který podporoval můj otec Ladislav a byl i jeho čestným předsedou. Také mně se v minulosti podařilo přispět Slunci na náročné poslání integrace znevýhodněných dětí.

Eva Kacanu, lektorka sociálních služeb, spoluautorka kurzu Zrcadlové pomoci, která společně s Janou Hrdou vyškolila řadu osobních asistentů se zdravotním postižením pro naši společnost Muži a ženy, o.p.s.

Kateřina Pincová, speciální pedagožka, dcera Jany Hrdé. S jejím laskavým svolením a pomocí pracujeme na založení Školy pomáhání Jany Hrdé.

Kontakt

Napište mi

fssss