Hore

Filip Smoljak

Osobní portfolio

Syn Ladislava Smoljaka, divadelního a filmového režiséra

Podporuje amatérské nevýdělečné divadelní soubory ze všech koutů Čech a Moravy, aby mohly hrát divadelní hry Smoljaka a Svěráka bez omezení a poplatků. Na svých cestách za desítkami jedinečných divadel natáčí rozhlasové reportáže pro seriál Cimrman žije!. V minulosti se podílel na iniciativě usilující o bezplatné sledování divadelních her Járy Cimrmana na internetu, které se podařilo prosadit. Také omezení pro amatérské soubory se již podařilo uvolnit! Dnes  mohou cimrmanovstí nadšenci hrát jednu inscenaci víc než třikrát za život, jak tomu bylo do roku 2017.

Filip Smoljak také usiluje o respektování autorských práv svého otce k divadelním inscenacím všech 15 divadelních her, které jako režisér vytvořil. Bohužel ani po 50 letech nejsou tato práva L. Smoljaka některými provozovateli respektována. Manažer Václav Kotek a jeho Divadelní agentura ECHO spol. s r.o. s nimi obchoduje, přestože k tomu dodnes nemá svolení od Smoljakových potomků. Nezákonně inkasuje autorské odměny z rozhlasového vysílání na svůj vlastní účet, přestože není autorem ani jedné jediné čárky dramatického textu. Svévolně a bez povolení prodává divadelní inscenace bez licence desítkám firem i veřejnoprávním subjektům, kdy se často jedná o předraženou zakázku.

Objevují se dokonce i pomluvy, že Ladislav Smoljak není plnohodnotným autorem díla, které vytvořil. Popírání autorství je ve většině zemí světa protiprávní a také v tomto směru probíhá již několik soudních sporů. 29. 5. 2018 podal Filip Smoljak prostřednictvím svého advokáta JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph.D., předního experta na oblast autorských práv a absolventa Janáčkovy akademie múzických umění, ústavní stížnost. Podnětem ke stížnosti je absurdní ustanovení autorského zákona a soudní rozhodnutí nižší instance o NEEXISTENCI divadelní inscenace jako autorského díla. Právní praxe ministerstva kultury jako legislativního garanta zákona totiž bezprecedentním způsobem zasahuje do několika ústavních práv českých divadelních režisérů, dirigentů a sbormistrů (ústavní stížnost zde). Většina kulturních zemí kolem nás (například Slovensko) na rozdíl od České republiky divadlo jako svébytný artefakt uznává.

Bez řádné autorské licence komerčně využívají Cimrmanovo dílo i další subjekty, zejména  společnost Supraphon, a.s., která vydala set všech 15 divadelních her na vinylových LP deskách a nezaplatila ani jednu jedinou korunu synovi Ladislava Smoljaka Filipovi ani za užití autorských práv k dramatickému textu,ani za užití práv k uměleckým výkonům jeho otce, ani za užití jeho vlastních práv výkonného umělce. V dubnu 2017 byla podána žaloba na společnost Supraphon, a.s., k Městskému soudu v Praze, která stále čeká na vyřízení…

„Jako držitel ¼ práv Ladislava Smoljaka, spoluautora a režiséra díla českého velikána Járy Cimrmana, mám zájem na tom, aby se toto dílo dostalo k co největšímu počtu diváků a autorská práva byla užívána poctivě, transparentně a v případě nekomerčních aktivit též bezúplatně. O totéž vždy usiloval i můj otec. Bohužel, snahou mnoha agentur a producentů je, aby z díla výjimečného autora sami vytěžili co nejvíce na úkor rodiny Ladislava Smoljaka. Jeho jméno by nejradši nechali upadnout v zapomenutí.

Filip Smoljak je projektový manažer v oblasti filantropie, fundraisingu a sociálních inovací. Po letech strávených u filmu, v divadle a v médiích se dlouho věnoval komerční a později sociální reklamě, sociálním programům a inovacím. Dal jméno projektu Světluška na pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením (2001) a podílel se na její první filmové a televizní kampani. Vytvořil a vedl řadu vládních i nevládních projektů a osvětových kampaní: zcela první českou vládní kampaň proti domácímu násilí (2003), několik ročníků kampaně proti rasismu (2004 – 2006), projekty pro rovné příležitosti žen a mužů, guerillovou kampaň proti vykořisťování žen v prostituci, zdravotní kampaň pro prevenci rakoviny tlustého střeva, kampaň pro soutěž Obec přátelská rodině (2007 – 2009), nebo projekt na podporu podnikání znevýhodněných osob Jiná realita. Mezi osoby s postižením počítá i některé politiky, které “podpořil” tzv. Dárky naruby (2010). Speciálně pro bývalého prezidenta Václava Havla zorganizoval řetězový dárcovský projekt Danajský dar (2011 – 2014).

Pomohl finančně nebo dobrovolnou prací řadě neziskových organizací i konkrétních osob. Založil a vede neziskovou organizaci Muži a ženy o.p.s., která funguje na inovativním principu vzájemné, tzv. Zrcadlové pomoci mezi lidmi se zdravotním postižením. Tuto inovaci vytvořil společně s lektorkou sociálních služeb Janou Hrdou (1952 – 2014), která navzdory velmi těžkému zdravotnímu hendikepu a péče o dvě děti prosadila počátkem 90. let systém osobní asistence.

Filip Smoljak je autorem úvodní studie zkoumající možnosti rozvíjení empatie a altruismu u předškolních dětí. Tato studie by měla sloužit jako základní kámen nového projektu Škola pomáhání Jany Hrdé. Trénuje také mladé začínající filantropy, aby i oni měli šanci pomáhat druhým. Jedna z jeho studentek Lenka Martínková byla nominována na cenu Nadace Via “Mladý srdcař” a další studentka produkce na pražské DAMU Johana Urbanová dnes vede projekt Cimrman žije! na podporu nevýdělečných divadelních souborů.

V současnosti dokončuje magisterské studium na Filosofické fakultě UK, obor sociální politika a sociální práce, v minulosti několik let studoval technické obory na ČVUT a MFF UK. Ohniskem jeho zájmu je filosofie sociální pomoci, výzkum empatie a filantropie. Aktivně se věnuje indické hře carrom, rekreačnímu yachtingu a velice špatně hraje též curling.

Motto: Dospělý člověk by se měl neustále vzdělávat a vychovávat, aby neopouštěl tento svět jako staré rozmazlené dítě…

Blog

2018
31 Jul

Závěrečná řeč zástupce žalobce JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph. D. v soudním řízení u Krajského soudu v Brně ve věci týkající se autorství divadelních inscenací režiséra Ladislava Smoljaka mezi F. Smoljakem a Divadlem Bolka Polívky. „Vážený pane předsedo, v roce[…]

11 Jul

Ze žaloby na ochranu osobnosti podané dne 11. 7. 2018 k Obvodnímu soudu pro Prahu 8 Filipem Smoljakem pro podezření z protiprávního jednání nakladatelství Economia a.s. kvůli uveřejnění nepravdivých tvrzení. Žalovaný je: vydavatelem týdeníku RESPEKT a provozovatelem internetového portálu RESPEKT.CZ[…]

1 Jun

Stěžovatel (žalobce): Filip Smoljak nar. XXXXXXXX bytem XXXXXXX XXXXXX   Právní zástupce: JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., advokát, AK Třebíč, Bráfova tř. 52     Účastníci řízení: Krajský soud v Hradci Králové jednající předsedou senátu JUDr. Janem Fifkou      […]

14 May

Nechtěl jsem do debaty vstupovat, ale ke kritickým poznámkám mě vyprovokovaly 2 věci. Za prvé nerozumím tomu, proč nedostal p. Smoljak v TIŠTĚNÝCH DN stejný prostor k odpovědi jako p. Srstka (třeba i v drobně zkrácené verzi, odpovídající délce textu[…]

16 Apr

Můj táta mi vyprávěl o divadle často. Někdy srovnával svoji roli při vytváření divadelní hry s rolí Zdeňka Svěráka. Táty byl prý architekt, Zdeněk dělal víc vtipů, takové ty kudrlinky. A někdy také přišla řeč na porovnání tátovy práce s[…]

8 Apr

Ve své úvaze, kterou čtrnáctideník Divadelní noviny otiskl v posledním vydání, pan prof. JUDr. Jiří Srstka, ředitel kolektivního správce DILIA, píše: „Médii probleskla zpráva, že Filip Smoljak neuspěl se žalobou ohledně uznání autorských práv svého otce na režijní pojetí her[…]

19 Mar

Poznámky k režijnímu stylu Ladislava Smoljaka V historické tradici české režie existují dvě základní linie. Už od prvního desetiletí minulého století, tedy od chvíle, kdy se režie emancipovala jako řídící komponent divadelní inscenace, vidíme už u „otců zakladatelů“ u kolébky[…]

12 Mar

První slovo XXVIII Puberťákova vzpomínka na 21. srpen 1968 Nechápu, že se někdo pohoršuje nad tím, že Miloš Zeman zítra nehodlá pronést projev k výročí okupace a dle mluvčího Ovčáčka mu věnuje pouze tichou vzpomínku. Všichni přece víme, že je prezident[…]

2017
19 Jul

Prvního října 2016 se v Tanvaldu a Příchovicích konala oslava Půlstoletí s Cimrmanem a k tomu veřejná sbírka. Propagace celé akce byla založena na vystupování herců Divadla Járy Cimrmana, kteří však pro rozhlasové vysílání nelegálně užili dílo autorů Ladislava Smoljaka[…]

19 Jul

Cimrman žije!

Dosavadní praxe většiny nositelů autorských práv k dílu Járy Cimrmana (kromě Filipa Smoljaka) je taková, že každý amatérský soubor, který o to požádá, může sehrát libovolnou divadelní hru JC maximálně třikrát a za svou produkci musí autorům zaplatit. Filip Smoljak[…]

Spolupracuji

Obecně prospěšná společnost Muži a ženy poskytuje osobní asistenci lidem se zdravotním postižením a seniorům. Jejími pracovníky jsou také lidé se zdravotním postižením, proto se jedná o určitou formu vzájemné, Zrcadlové pomoci. Společnost jsem založil a finačně dlouhodobě podporuji.

Pirátská strana podporuje bezplatné streamování audiovizuálních záznamů her Járy Cimrmana a volnější práva k Cimrmanovu dílu obecně. Já zase podporuji Pirátskou stranu.

Nadace Via byla příjemcem mého finančního daru vypláceného z výtěžku 1/8 majetkových autorských práv k dílu Járy Cimrmana.

Sponzoruji Českou carromovou asociaci, která byla v červenci 2016 pořadatelem mistrovství Evropy v indické hře carrom “EUROCUP PRAGUE”. Zúčastnili se desítky špičkových hráčů carromu z 10 evropských zemí i ti nejlepší z ČR včetně mojí maličkosti.

Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu spolupracuje se mnou a Nadací Via při podpoře svobodnější kultury. Společně jsme vedli kurz fundraisingu pro Mladé filantropy a zveřejnili petici “Vraťme Cimrmana národu”.

 

Fysis – φύσις

Zdeněk Kratochvíl, velký filosof, můj učitel a také kritik stávající podoby autorského zákona.

Filosofická fakulta UK, aktuálně moje studijní působiště.

slunce

Nadační fond, který podporoval můj otec Ladislav a byl i jeho čestným předsedou. Také mně se v minulosti podařilo přispět Slunci na náročné poslání integrace znevýhodněných dětí.

Eva Kacanu, lektorka sociálních služeb, spoluautorka kurzu Zrcadlové pomoci, která společně s Janou Hrdou vyškolila řadu osobních asistentů se zdravotním postižením pro naši společnost Muži a ženy, o.p.s.

Kateřina Pincová, speciální pedagožka, dcera Jany Hrdé. S jejím laskavým svolením a pomocí pracujeme na založení Školy pomáhání Jany Hrdé.

Kontakt

Napište mi

fssss